Selecteer een pagina

Aanbieders

ALA (Action Learning Academy)

De Action Learning Academy is een bijzonder opleidingsinstituut dat leidinggevenden en hun mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen en gelijktijdig te werken aan ijzersterk teamwork.

Blankestijn & Partners

Door onze opleidingen en trajecten in teams en organisaties willen wij ons steentje bijdragen aan een vreedzame en duurzame samenleving. Door het opleiden van coaches, trainers en managers in het begeleiden van wezenlijke veranderingstrajecten wordt onze cirkel van invloed groter.

Bureau Galenkamp&Schut

Bureau Galenkamp&Schut werkt voor scholen en onderwijsorganisaties en voor ieder die bij onderwijs betrokken is. Dat doen we omdat we onderwijs één van de meest belangwekkende pijlers van onze samenleving vinden. We willen met ons werk een bijdrage leveren aan de basis van goed onderwijs, namelijk een cultuur waarin de kwaliteit van de onderlinge relaties leidt naar de doelen van de onderwijsorganisatie én naar een toename van welbevinden van alle betrokkenen. Dat doen we door middel van consultancy, training en coaching.

Bureau Meesterschap

Wij zijn hét bureau voor onderwijsadvies en treden op als begeleider, trainer, adviseur, coach en interim. Wij kennen de onderwijsmarkt in Noord- en Oost-Nederland. Kernactiviteit is het begeleiden en ontwikkelen van mensen in organisaties. Daarbij staat Betrokkenheid, Maatwerk en Aandacht voorop.

CKMZ B.V.

Het Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorg- en Onderwijssector, kortweg CKMZ genaamd, is in 2001 opgericht. Onze specialiteit ligt in het adviseren en interveniëren op het vlak van kwaliteit en veiligheid, risicomanagement en ontwikkeling van een professionele cultuur binnen organisaties. Wij hebben een ruime ervaring in zowel de zorg- als onderwijssector.

Coachboulevard

Coachboulevard creëert een waardevolle en competentiegerichte leeromgeving waarin leergierige mensen in korte tijd kunnen schitteren in hun persoonlijke en professionele kracht en dit in een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

Dyade Academy

Dyade Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor schoolbesturen, scholen, onderwijsorganisaties.

ECM dialoog B.V

Wij helpen; de medewerkers van ECM dialoog worden gemotiveerd door deze missie. Zowel in de zorg, in het onderwijs, in het midden- en kleinbedrijf en in het openbaar bestuur helpen wij talenten te organiseren. Vanuit de kernactiviteiten Educatie, Coaching en Management richten wij ons op de ‘zachte kant’ van organisaties.

Edukans

Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren.

Epsedean

Robert Mentink werkt vanuit Epsedean voor onderwijsorganisaties. Robert is tevens managing partner en kernopleider bij de Thomas More Leiderschapsacademie en auteur van diverse artikelen en van het boek ‘Ontsokkeld Leiderschap. Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden’.

EVANO consultancy i.s.m. Printemps advies

EVANO consultancy en Printempsadvies verzorgen trainingen voor het onderwijs, overheidsinstellingen en bedrijven. Ons aanbod is gericht op het ontwikkelen van krachtig leiderschap vanuit de Wereld van Verschil. We werken samen met ervaren onderwijs- en communicatieadviseurs, trainers en projectbegeleiders.

EVC Centrum Vigor

Sinds 2000 is EVC Centrum Vigor actief als onafhankelijke EVC-aanbieder. De missie van Vigor is om mensen in hun kracht te zetten en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst vorm te geven.
Vigor zet professionele beoordelaars in om zo alle ervaring en kennis van kandidaten in kaart te brengen.

Fontys Pro Educatie

Je hebt een druk leven en een prima baan, maar je bent ambitieus en je wilt méér. Doorgroeien of specialiseren? Een carrière switch of vervolgopleiding? Is werk en studie goed te combineren? Je wilt weten welke mogelijkheden er zijn zodat je kunt groeien in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Of je nu op zoek bent naar een avondopleiding, hbo-deeltijdopleiding, flexibele studie, master, associate degree, cursus of bijscholing naast je baan, bij Fontys Pro helpen we je graag bij het vinden van antwoorden op al je vragen. Zo kan jij als professional verder groeien.

Gijzen onderwijsadvies en & Van Hasselt onderwijsadvies

Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt zijn onderwijsadviseurs die samen de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben ontwikkeld. In 2016 hebben ze hieraan het werkconcept rond groepsplanloos werken in de basisschool verbonden.

Hogeschool NCOI

NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.

IPC Nederland

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs, waarbij effectief leren centraal staat. Dit internationale onderwijscurriculum wordt in Nederland aangeboden door IPC Nederland, onderdeel van Great Learning Nederland B.V.

KOC Diensten

U kunt bij KOC Diensten terecht voor het professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie

Katholieke Pabo Zwolle is een gespecialiseerde hogeschool op het gebied van Kind en Educatie en al jaren een betrouwbare partner op het gebied van de leiderschapsopleidingen. Naast de topopleidingen bachelor leraar basisonderwijs (voltijd/deeltijd) en associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie verzorgt KPZ diverse post-bachelor leiderschapsopleidingen, masters en herregistratiemodules in het domein Kind en Educatie.

Leeuwendaal

Leeuwendaal is een adviesbureau voor onderwijs, zorg en overheid.

Management Drives Netherlands

Management Drives Onderwijs is gedreven om vanuit een waarderende grondhouding een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van mensen binnen onderwijsorganisaties.

Marant Interstudie

Marant Interstudie zet zich in voor een Nederland waar iedereen goed kan leren en werken: van kind tot professional, van school tot gemeente. Wij helpen bestuurders en onderwijsprofessionals bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren.

Marnix Onderwijscentrum

Informeel leren gaat over leren in je eigen praktijk, ofwel je eigen ontwikkeling die in je dagelijks werk continu gaande is. Je hebt bijvoorbeeld in je school een verandering doorgevoerd, nieuw beleid geïnitieerd met het oog op de toekomst of je hebt een casus voorhanden waarin je samen hebt gewerkt met partners in de omgeving van jouw school. Dergelijke ontwikkelingen kun je verbinden aan een van de professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO en gebruiken voor je herregistratie.

MijnID.nu

MijnID.nu helpt graag om dat zo scherp mogelijk te formuleren en daar de hele inrichting van de organisatie op aan te passen. Op onderwijskundig gebied, maar ook op het gebied van personeelsbeleid, huisvesting, financieel beleid, communicatie en strategie ontwikkeling.

NSO-CNA Leiderschapsacademie

Na afronding mag je jezelf Master of Educational Leadership noemen. Je hebt integraal inzicht gekregen in schoolleiderschap en hebt je vaardigheden daarin versterkt. Je beheerst de centrale leiderschapscompetenties op masterniveau.

O21 B.V.

O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT in het primair en voortgezet onderwijs.

Obruni training en (team)coaching

Kenmerkend voor de werkwijze van Obruni is dat mensen centraal staan. Trainingsmethoden zijn geen doel op zich, maar hulpmiddelen. Onze trainers hebben allereerst passie voor mensen en de interactie tussen mensen. Dat betekent concreet dat wij in een groep observeren wat er speelt en dat specifiek benoemen en bespreken.

Onderwijs Maak Je Samen

Onderwijs Maak Je Samen is een ondernemend onderwijsadviesbureau. We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We ontwikkelen en delen kennis en toepassingen met klanten en organisaties als universiteiten en hogescholen.

Pas Management Consultancy

Pas Management Consultancy is de academy die drs. C. (Camiel) Pas heeft opgericht om unieke opleidingen en trainingen te verzorgen in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

Passerel BV

Passerel is een organisatie die gericht is op ontwikkeling. Onze kernwaarden zijn verbinding, vertrouwen, en verantwoordelijkheid. Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren bij integrale organisatie ontwikkeling.

Penta Nova

Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is het samenwerkingsverband van zes hogescholen dat sinds 2008 erkende opleidingen voor (toekomstige) leidinggevenden in het onderwijs (po,vo,mbo,hbo) verzorgt.

Phoenix Opleidingen

Geboren uit het verlangen om het leven ten volle te ervaren en te beleven met je hele wezen, voorbij regels, afspraken en concepten. In contact met jezelf en de mensen om je heen. Zo ontstond deze plek, waar de verhalen die we leven uitgewisseld worden, ingebed raken, tot rust komen en hun bestemming vinden.

Stenden Professionals en ECNO-NHL

De trainers van de schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool hebben veel ervaring in het onderwijs, bijvoorbeeld als (interim-)schoolleider in het basisonderwijs, maar ook als directeur van de PABO. Door onze achtergrond denken we een beeld te hebben wat het vak van schoolleider inhoudt en welke competenties hiervoor nodig zijn.

Stichting NIVOZ

Pedagogisch leiderschap, een bijzondere verantwoordelijkheid. Een onderwijsorganisatie onderscheidt zich van andere organisaties door de pedagogische kern van haar opdracht. Dat wil zeggen dat er voor de leerlingen plaatsvervangend beslissingen genomen worden door een schoolleider.

The Lime Tree

The Lime Tree is specialist op het gebied van mediation opleidingen.

Wij bieden mediation opleidingen aan geaccrediteerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Al onze trainers zijn zelf zeer ervaren mediators. Wie traint, is ook actief in de praktijk, hierdoor blijft de kennis op peil en de aandacht scherp.

Thomas More Hogeschool

Kies je voor Thomas More Hogeschool dan kies je voor een krachtige leeromgeving, waaraan jij een actieve bijdrage levert. De leersituaties op de pabo en in de praktijk inspireren jou om met de verworven kennis aan de slag te gaan en je eigen vorm te ontwikkelen.

Thomas More Leiderschapsacademie

De Thomas More leiderschapsacademie is er voor (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs die hun vakmanschap willen ontwikkelen en verdiepen.

Verder met TromerTrain

Verder met TromerTrain staat voor ontwikkeling: ontwikkeling van mensen, teams en organisaties vanuit communicatie en samenwerking.

Wildeboer Onderwijsadvies

Wildeboer Onderwijsadvies richt zich met name op het thema instructie, maar houdt zich ook bezig met audits en leiderschap.

Windesheim Hogeschool

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen

œ Operation Education

œ Operation Education creëert richting, ruimte en ruggesteun voor transformatie in het onderwijs. Wij faciliteren, equiperen en mandateren leiders (teamleiders, directeuren, bestuurders) in onderwijs & ontwikkeling opdat zij verandering in hun organisaties en in het onderwijsveld kunnen leiden.

Scroll Up