AVS Centrum Educatief Leiderschap

Goed onderwijs door visionair leiderschap

Goed onderwijs door visionair leiderschap. Dit is waar de AVS en het AVS Centrum Educatief Leiderschap zich voor inzetten. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionaliseringsomgeving te bieden.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is een netwerkorganisatie die (groepen) leiders, wetenschappers, expertgroepen, trainers en opleiders met elkaar verbindt om een compleet en samenhangend professionaliseringsaanbod tot stand te brengen. Die ontmoetingen leiden tot inspiratie, visie- en strategieontwikkeling.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap staat op 3 pijlers:

  • Een samenhangend, modern en actueel opleidingsaanbod voor elk niveau van leiderschap
  • Versterking van de eigen leiderschapsstijl door actualisering, verbreding, verdieping en vernieuwing van eerder opgedane kennis en vaardigheden
  • Verbinding van schoolleiders, trainers, experts en wetenschappers ter inspiratie en reflectie

Op www.avs.nl/cel kunt u terecht voor de meest actuele informatie over ons aanbod.

Scroll Up