Bazalt-HCO-RPCZ

Wat is goed leiderschap?

Deze vraag is uitgangspunt voor ons aanbod voor herregistratie. Op basis van samenvattend onderzoek van erkende wetenschappers zoals Fullan, Marzano, Hattie en DuFour maken wij samen met jou de vertaling naar je dagelijkse praktijk. Hoe kun je de vertaalslag maken van bewezen wetenschappelijke leiderschapsstrategieën naar je specifieke schoolsituatie.

Formeel Leren

In onze opleidingen staat centraal hoe je:

 • veranderprocessen kunt realiseren met betrokkenheid & resultaat,
 • invloed kunt hebben op het handelen van de leraren en
 • je organisatie ten dienste van het leren van leerlingen in kunt richten vanuit de gedachte van een professionele leergemeenschap.

Op deze manier vergroot je je impact op het leren van leerlingen.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we dicht bij de praktijk van het onderwijs willen staan. In bijeenkomsten wisselen we theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast werken we met concrete opdrachten om in je praktijk mee aan de slag te gaan.

Wij bieden de volgende opleidingen:

 • Persoonlijk Leiderschap (thema persoonlijk leiderschap)
  • Een duidelijke visie op onderwijs en je persoonlijk leiderschap hierbinnen kun je vertalen naar je team t.b.v. een collectieve visie en ambitie
  • Bewustwording van de leidersschapsstrategieën die je inzet en het effect dat deze hebben.
  • Zicht op de verschillende effectieve leiderschapstaken en jouw kwaliteiten hierbinnen.
 • Strategisch leiderschap (thema regie & strategie)
  • De inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering benutten om optimale condities te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen
  • Analyse en evaluatie van deze 4 sturingsdomeinen bij jou op school.
  • Werken aan een visie en plan van aanpak voor strategisch leiderschap.
 • Educatief Leiderschap (thema kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
  • Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen.
  • De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling benutten.
  • De doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden.
 • Leiding geven aan een Professionele Leer Gemeenschap (thema kennis-e n kwaliteitsontwikkeling, deelthema PLG)
  • Zicht op wat een Professionele Leergemeenschap voor jouw school kan betekenen om het leren van leerlingen te versterken.
  • Concreet aan de slag om je school te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.
  • Leren hoe je als leider van een PLG een PLG-proces aan kunt sturen.
 • Uitgaan van Verschillen (thema omgaan met verschillen)
  • Verschillen op klas, team, school en omgevingsniveau benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen
  • Je visie en schoolcultuur rondom het werken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en effectieve schoolsystemen.
  • Je eigen school en functioneren onderzoeken vanuit het thema ‘Uitgaan van Verschillen’
 • Leiding geven aan Educatieve Veranderprocessen (thema leiding geven aan verandering)
  • De eigen verandersituatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden.
  • Het niveau van complexiteit van het veranderthema herkennen en daarbij passende leiderschapsinterventies kiezen.
  • Weten op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je kwaliteitssystemen en werkprocessen.
 • Leiding geven aan toekomstgericht onderwijs (thema toekomstgericht onderwijs)
  • Zicht op invloeden van ontwikkelingen in de 21e eeuw op je school en welke implicaties deze hebben.
  • Een heldere visie op leren in de toekomst.
  • Een plan van aanpak om vanuit deze visie naar een visie van de school te komen.

Data & meer info:

ps: alle opleidingen kunnen ook incompany aangeboden worden!

Informeel Leren

Trainingen & Professionalisering
Wij hebben verschillende trainingen en andere vormen van professionalisering die zijn aangemerkt als bron voor informeel leren, zoals de training Flitsbezoek, de programma’s van Marzano Research, Leren Zichtbaar Maken, Starten met een PLG, begeleiding van Lesson Study en meer. Bekijk het overzicht.

Educatieve Uitgaven
Ook een groot aantal van onze educatieve uitgaven zijn aangemerkt als bron voor informeel leren.

Flitsgesprekken:
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/schoolleidersregister/flitsgesprekken

 

 

 

 

 

Wat werkt: Leiderschap op school:
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/schoolleidersregister/wat-werkt-leiderschap-op-school

 

 

 

 

 

De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG:
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/schoolleidersregister/de-vijf-essenties-van-leidinggeven

 

 

 

 

 

Coöperatief Vergaderen:
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/schoolleidersregister/cooperatief-vergaderen

 

 

 

 

Meer bronnen

Persoonlijk advies & Begeleiding

Wij bieden persoonlijk advies en begeleiding bij de keuze voor thema’s waarop je je verder wil ontwikkelen en/of het opstellen van een professionaliseringsplan. Samen met jou brengen we je specifieke situatie in beeld:

 • wat heb je aan professionalisering gedaan na je registratie?
 • welke persoonlijke- en schoolontwikkeling ga je inzetten?
 • hoe past dit in je portfolio voor informeel leren?

Meer informatie? Neem contact op

 

Scroll Up