Bureau Galenkamp&Schut

Bureau Galenkamp&Schut
Consultancy – training – coaching

Ons bureau bestaat uit twee partners met hart voor onderwijs en leren, Henk Galenkamp en Jeannette Schut.

Bureau Galenkamp&Schut werkt voor scholen en onderwijsorganisaties en voor ieder die bij onderwijs betrokken is. Dat doen we omdat we onderwijs één van de meest belangwekkende pijlers van onze samenleving vinden. We willen met ons werk een bijdrage leveren aan de basis van goed onderwijs, namelijk een cultuur waarin de kwaliteit van de onderlinge relaties leidt naar de doelen van de onderwijsorganisatie én naar een toename van welbevinden van alle betrokkenen. Dat doen we door middel van consultancy, training en coaching.

We kennen het onderwijs van binnenuit en begrijpen snel wat er nodig is. Met onze kennis van communicatie en de effecten daarvan op de omgeving, bieden we u mogelijkheden om tot een gewenst doel te komen. In de uitvoering werken we daarbij op verschillende niveaus binnen de organisatie: met de directie, het managementteam en schoolteams, vaksecties of vakgroepen. We werken in groepen en individueel als dat nodig is. Ook werken we met bestuurders en hun directeuren en in sommige situaties ook met de Medezeggenschapsraad.
In onze samenwerking hanteren we een aantal werkafspraken die zorgvuldig werken mogelijk maken. Zo werken we ‘in contact’ en hanteren we de regel van vertrouwelijkheid.

Kenmerkende waarden voor ons werk zijn:
–   We werken op een autonomie bevorderende manier,
–   Ons werk is gericht op de ontwikkeling van persoonlijk én professioneel leiderschap,
–   Contact gaat altijd voor contract.

De kern van ons werk.
Ons werk beweegt zich op twee terreinen:
– Maatwerk in het onderwijs rond de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur in schoolteams en het leiderschapsprogramma Masterclass Professionele Schoolcultuur ‘leidinggeven aan verandering’.
– Systemisch werken en opstellingen.

Ogenschijnlijk zijn dit totaal verschillende gebieden. Dat is echter schijn. Met name wanneer er in de (school)organisatie sprake is van oud zeer (een niet-verwerkte, pijnlijke of traumatische ervaring), waardoor een niet-professionele cultuur ontstaan is, geeft het herkennen van trauma middels inzicht in de werking van systemen, een mogelijkheid om de voorkomende problemen aan te pakken en in de toekomst te voorkomen.

HANDBOEK PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR
In februari 2018 is ons Handboek Professionele Schoolcultuur verschenen. In augustus 2018 verscheen de tweede druk.
Dit handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties. Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de school aanwezig. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames; dit kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school.
Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Professioneel gedrag leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot welbevinden, van jezelf en van de ander.
Een professionele schoolcultuur begint bij een heldere koers; daarna wordt ingezoomd op de thema’s communicatie en gedrag, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de rol van de leider in de school. In het laatste hoofdstuk worden praktische handvatten gegeven om de cultuur van de school te professionaliseren. Cruciaal hierin is: begrenzen van gedrag met behoud van relatie.
Dit boek spreekt leraren, schoolleiders en bestuurders aan uit alle onderwijssectoren. In de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur mag nu eenmaal niemand ontbreken.

Henk Galenkamp & Jeannette Schut. Handboek professionele schoolcultuur. Focus op koers en gedrag. Uitgeverij Pica.
Voor meer informatie of om een exemplaar te bestellen: Uitgeverij Pica
Recensies van ons boek vindt u onder andere in JSW (Jeugd in School en Wereld): klik hier en in Wij-leren: klik hier.

Voor vragen, meer informatie of inspiratie verwijzen wij u naar onze website http://www.galenkampschut.nl/

Scroll Up