Bureau STERK

STERK in ontwikkeling
U merkt het in de dagelijkse praktijk, op school, de constante stroom aan veranderingen. U ziet hoe de samenleving meebeweegt met de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. De ze ontwikkelingen vragen van u als schoolleider dat u veerkrachtig bent. De uitdaging voor u is te onderzoeken wat de nieuwste inzichten zijn. U wilt deze inzichten bespreken en toetsen bij mensen in uw werkveld: het team, de ondersteuners, de ouders. U deelt de dilemma’s met professionals uit de sector. U leidt uw school in de richting die nodig is, geeft sturing aan uw team en voert veranderingen door die van toepassing zijn voor uw school. De focus gericht op een gezonde en veilige basis voor het lerende kind.

STERK in professionalisering
U kunt uw handelen op de werkvloer en jarenlange ervaring direct koppelen aan uw ontwikkeltraject voor registratie of (her)registratie? Als professional geeft u uw ontwikkeltraject op uw eigen zelfsturende manier vorm. Bureau STERK begeleidt u bij de professionalisering op maat. U kiest dan voor een op maat gemaakt traject waarbij de eigen leervragen centraal staan en u legt deze leervragen langs één van de professionaliseringsthema’s. Bij Bureau STERK kunt u informeel leren binnen formele kaders. Wij zijn gespecialiseerd in het erkennen van verworven competenties. U gaat individueel of met een groep schoolleiders aan de slag met uw ontwikkeling. U stelt uw leerplan op en werkt toe naar validering van uw ontwikkeling. U kunt dit direct door ons als professioneel beoordelaarlaten valideren. Zo werkt u heel gedegen en efficiënt aan uw professionalisering én aan de afronding van de gekozen thema’s.

STERK in aanpak
Al jaren faciliteert Bureau STERK met een enthousiast team onderwijsexperts de groei van schoolleiders op persoonlijk én inhoudelijk vlak. Dit doen we vanuit een positieve, kritische grondhouding. Als startpunt verbeeldt u uw professionele identiteit  door middel van de door ons ontwikkelde STERKscan. Zo begeleiden we u in het zichtbaar en STERKer maken van uw talenten en competenties. Uw professionalisering heeft niet alleen effect op u, maar heeft ook een positieve uitwerking op uw team; de leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en uiteindelijk de leerlingen.

STERK in mensenwerk
Ieder mens is anders. Daarom vinden wij een persoonlijk benadering en maatwerk belangrijk. Als professionele organisatie werken wij samen met inhoudsdeskundige experts. Hierdoor blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en spelen we in op de actualiteit. We werken visie- en waardengedreven. We inspireren en faciliteren u graag in dialoog, door leergemeenschappen met filosofie en inspiratiediners.  Zo kunnen wij u, de schoolleider , op een plezierige en realistische  manier bij staan in uw professionalisering, waardoor u  nog jarenlang uw vak met plezier kunt uitoefenen.

 

Scroll Up