Centrum Pedagogisch Contact

In het Centrum Pedagogisch Contact werken mensen samen om vanuit de visie – “alle kinderen horen erbij!” – de missie – “geen enkel kind wordt buitengesloten” – te realiseren. Dat doen we met medewerkers en partners.

In de trainingen en trajecten van CPC maken de deelnemers een bewuste persoonlijke ontwikkeling door. De inhoud en vorm sluiten aan bij de ontwikkelingsvragen van de deelnemers. CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen. Het doel is een volwaardige participatie van alle deelnemers. Alle trajecten worden procesmatig begeleid: het programma wordt beïnvloed door de deelnemers en hun praktijk.

De medewerkers van CPC:

 • hebben veel vak- en ervaringskennis
 • kunnen goed luisteren en doorvragen
 • zijn niet bang zijn om te confronteren
 • kunnen goed met weerstand omgaan
 • kunnen mensen enthousiast en blij maken
 • kunnen mensen in contact brengen met zichzelf en anderen

In de trajecten wordt van iedere deelnemer gevraagd:

 • om eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken
 • aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen
 • de ‘plek der moeite’ te betreden en deze te onderzoeken
 • verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces
 • namens zichzelf te spreken

CPC baseert zich op de ‘grote theorieën’:

 1. Hechtingstheorie (Riksen-Walraven): verbonden relaties.
 2. Attributietheorie (Weiner & Dweck): toeschrijven succes en falen.
 3. Zelf Determinatie Theorie (Deci & Ryan): motivatie / psychologische basisbehoeften.
 4. Perspectief nemen (Laevers): verplaatsen in de ander.

CPC hanteert als ‘werkmodel’ Theorie U van Scharmer.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Als we samenwerken, zijn we partners en is iedereen verantwoordelijk voor een goede opbrengst.
 • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk verbonden met het leven zelf.
 • We werken vanuit gedeelde waarden, waarbij verbondenheid ons morele kompas is.
 • Goed contact, gaat voor een contract.
Scroll Up