CKMZ B.V.

Het Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorg- en Onderwijssector, kortweg CKMZ genaamd, is in 2001 opgericht. Onze specialiteit ligt in het adviseren en interveniëren op het vlak van kwaliteit en veiligheid, risicomanagement en ontwikkeling van een professionele cultuur binnen organisaties. Wij hebben een ruime ervaring in zowel de zorg- als onderwijssector. CKMZ richt zich tevens op het begeleiden van (koepels van) zorg, welzijns- en onderwijsinstellingen op het terrein van kwaliteitsmanagementsystemen, veiligheidsmanagement en risicomanagement en de toetsing van deze systemen. Het perspectief van de leerling/cliënt/patiënt is een belangrijk uitgangspunt van al onze dienstverlening.
CKMZ organiseert haar advisering, onderzoeken en audits zo, dat deze op een waarderende wijze, vanuit de ambities en waarden van de organisatie gestuurd, met kennis van zaken en inlevingsvermogen worden uitgevoerd. We merken vaak dat medewerkers deze werkwijze ervaren als een stimulans tot reflectie op hun vak en door onze werkvormen en vraagstelling worden aangespoord tot verbeterinitiatieven. De gesprekken die wij bij de uitvoering van diverse werkzaamheden met medewerkers voeren zijn voor ons een middel om informatie te verzamelen ten behoeve van organisatieontwikkelingen en het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers.

De kracht van kwaliteit komt volgens ons het meest tot uiting in het samenspel tussen mensen:
tussen leerkracht en leerling, tussen leerkrachten onderling, tussen leerkracht en het
ondersteuningsteam etc. Vakmanschap is daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijkste
krachtbron. Systemen dienen in onze ogen ondersteunend te zijn aan het kernproces, aan het
verbeteren van de relatie tussen professional en leerling. In onze begeleidings-, trainings- en
toetsingsopdrachten gaan wij uit van een effectieve en efficiënte balans tussen statische en
systemische borging, tussen kwaliteitscultuur en – structuur.

Dat geldt ook voor onze organisatie: onze mensen bepalen de kwaliteit.
Onze trainers beschikken allen over ruime ervaring in de zorg- en onderwijssector, opgedaan in
leidinggevende functies, als adviseur en als trainer/coach. Daarnaast zijn onze trainers tevens
werkzaam als certificeerders in diverse branches en opgeleid tot Investor in People assessor. Dit
maakt dat zij zowel brede branchekennis hebben als zaken praktische weten toepasbaarheid van
zaken mag verwachten.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website http://www.ckmz.nl/

Scroll Up