CNV Academie

De CNV Academie heeft als doel het trainen, adviseren en begeleiden van zowel medezeggenschapsraden (MR’s, OR’s, OPR’s, MRp’s) als teams en individuele werknemers in de non-profitsector.

Zijn kerntaak is bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en teams. Door middel van trainingen, workshops, advies, en begeleiding/coaching helpen wij mensen en teams bij thema’s rondom professionele ontwikkeling en bij life/loopbaanevents. Ook helpen we werkenden in de non-profitsector bij de toepassing van trends, (overheid)beleid en Cao-afspraken. Dit doen wij bijvoorbeeld voor en met ondernemingsraden en medezeggenschapsraden.

De Academie levert betaalde dienstverlening werkt vraaggestuurd. De Academie heeft immers jaarlijks duizenden deelnemers die veelal geen lid zijn van CNV. Daarbij doen we veel kennis op wat er leeft in het veld. Die kennis brengen we in de organisatie naar binnen.

De Academie herkent de volgende ankers/deelgebieden:

 • Medezeggenschap
 • Loopbaan / Vitaliteit
 • Leiderschap

Wie zijn onze klanten?

Onze klanten zijn de werkenden, werkzoekenden en mensen in opleiding, in de sectoren Zorg, Welzijn, Onderwijs, Overheid en Publieke Organisaties. Dat kunnen individuen zijn, maar ook teams of groepen zoals bijvoorbeeld ondernemingsraden, medezeggenschapsraden. We zien ook werkgevers en/of bijvoorbeeld HR-functionarissen als klant.

Hoe werken wij

In onze aanpak staan jij en jouw collega’s centraal. Samen met jou bepalen we welke dienstverlening het beste aansluit op jouw leerbehoefte. Zo kun je je individueel inschrijven voor een van de cursussen, maar kun je ook als team, afdeling of medezeggenschapsraad een programma op maat laten maken. Dit kan worden aangeboden op de door jou gewenste locatie. Voor de medezeggenschapsraden is er het partnerschap voor structurele ondersteuning.

Onze klantgerichtheid uit zich in het principe dat elke nieuwe opdracht start met een intakegesprek waarin we de klant leren kennen en de vraag inventariseren. Wij werken met een klantfasen proces dat als doel heeft de relaties met veel klanten aan te gaan en de relatie lang in stand te houden. Onze relatie-gerichtheid uit zich bijvoorbeeld ook in vaste relatiebeheerders (denk aan Partnerschappen). We sturen actief op onze kwaliteit door het structureel meten van klanttevredenheid. We hebben veel kennis met het werken in klanten teams en in het maken van de vertaalslag van beleid naar de dagelijkse praktijk.

Klantsegmenten per sector

Sector Zorg & Welzijn:

 • Ondernemingsraden en individuele leden van ondernemingsraden.
 • Individuele medewerkers en teams met vraagstukken uit life/loopbaan-events

Sector Onderwijs:

 • Medezeggenschapsraden en ondernemingsraden
 • Individuele medewerkers en teams met vraagstukken uit life/loopbaan-events
 • Teams (LeerKracht, werkdruk, professionele ruimte)
 • Leidinggevenden

Sector Overheid & Publieke diensten:

 • Ondernemingsraden en het georganiseerd overleg
 • Waterschappen
 • Individuele medewerkers en teams met vraagstukken uit life/loopbaan-events

 Maatwerk trainingen

De maatwerkprogramma’s biedt Academie in verschillende vormen aan: trainingen, workshops, voorlichtingen, studiedagen, teamdagen en plaatselijke begeleiding. De maatwerk-trainingen van CNV Academie zijn CEDEO-erkend.

“CNV Academie heeft gewoon de meeste expertise in huis op onderwijsgebied, ze zijn letterlijk van alle markten thuis.”

Keurmerken

CNV Academie beschikt over een CEDEO-erkenning. De CEDEO-erkenning wordt uitsluitend verleend als meer dan 80% van de klanten tevreden of zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut. We zijn trots op onze CEDEO-erkenning voor klanttevredenheid.

Wat onze klanten zeggen

 • “CNV Academie heeft gewoon de meeste expertise in huis op onderwijsgebied, ze zijn letterlijk van alle markten thuis en ook op bij- en herscholingsgebied een waardevolle samenwerkingspartner”.
 • “Van advies tot uitvoering heb je te maken met specialisten, ze verdiepen zich en zetten zich honderd procent in voor een goed resultaat”.
 • “Het partnerschap heeft vele voordelen, je krijgt ondersteuning maar ook vele andere handreikingen wat de professionalisering alleen maar ten goede komt. En je hebt één persoon als vast aanspreekpunt”.
 • “Door deze basiscursus aan onze MR leden aan te bieden zie je dat de kwaliteit enorm vooruit is gegaan”.
 • “Het aanbod van maatwerktrainingen is zeer toegespitst op scholen en bovendien betaalbaar”.
 • “De adviseurs tonen veel betrokkenheid, ze verdiepen zich in de situatie en hebben veel ervaring en know how in huis”.
 • “Voor ons zijn ze absoluut de nummer één voor ondersteuning en scholing van de medezeggenschapsraad”.
 • “Ze luisteren zeer goed en weten echt wat er speelt binnen een school”.
Scroll Up