Edukans

Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. We werken aan de hand van de onderstaande drie speerpunten om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven. Daarbij houden we altijd rekening met gelijke rechten voor jongens en meisjes.

Basisonderwijs van goede kwaliteit

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die reden hun school nooit af. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school!

Banen voor jongeren

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of sluiten opleidingen niet goed aan op de arbeidsmarkt. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.

Onderwijs in noodsituaties

Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school, vaak door conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Daar vinden ze steun bij elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwerken van trauma’s en is een belangrijke schakel om het land weer op te bouwen. Daarom zet Edukans zich in voor onderwijs in noodsituaties.

Professionalisering

Zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland is onderwijs voortdurend in beweging. Als onderwijsprofessional is bijscholing noodzakelijk. Je kunt die bijscholing in cursusverband volgen, maar dit kan ook in de vorm van een reis met Edukans. Edukans biedt docenten en schoolleiders de mogelijkheid zich via het programma World Teacher te professionaliseren in een ontwikkelingsland. Zie voor meer informatie www.edukans.nl/worldteacher

Scroll Up