EVC Centrum Vigor

EVC Centrum Vigor
Sinds 2000 is EVC Centrum Vigor actief als onafhankelijke EVC-aanbieder. De missie van Vigor is om mensen in hun kracht te zetten en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst vorm te geven.
Vigor zet professionele beoordelaars in om zo alle ervaring en kennis van kandidaten in kaart te brengen.

Waardering en validering van uw professionele ontwikkeling
Wat is uw volgende stap na de registratie bij het Schoolleidersregister PO? Vigor helpt u hierbij en biedt optimale ondersteuning bij het vormgeven van een persoonlijk ontwikkelplan, bij de ontwikkeling in de werksituatie en het opstellen van het portfolio. Vigor zorgt door een aan de EVC-methodiek ontleende aanpak voor onafhankelijke ondersteuning en waardering van formeel en informeel leren en daarmee voor herregistratie bij het Schoolleidersregister.

Ontzorgende aanpak door ondersteuning en begeleiding
Het uitgangspunt voor de aanpak van de herregistratie is dat u al eerder een EVC-traject heeft afgerond. Indien u niet eerder een EVC-traject heeft doorlopen, vindt een uitgebreider voortraject plaats volgens dezelfde kaders van een EVC-procedure van Vigor.
Aan het begin van uw traject wijst Vigor een begeleider aan u toe. De begeleider bepaalt met u binnen welk termijn het nieuwe onderzoek voor herregistratie zal plaatsvinden en welke thema’s u daarbij centraal wil stellen. Tijdens de voortgang blijft de begeleider een klankbord en eventueel een coach voor u. Bovendien monitort de begeleider het voortgangsproces, zodat u vanaf het begin ontzorgd blijft.

Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
In het startgesprek wordt de aanzet voor een ontwikkelplan opgesteld. De door het Schoolleidersregister aangereikte professionaliseringsthema’s vormen daarbij een aanknopingspunt. Ook wordt gebruik gemaakt van uw eerdere EVC-rapportage en ambities.

 

Certificering en herregistratie
Tot slot zal per thema een certificaat worden verstrekt dat het Schoolleidersregister PO accepteert voor herregistratie.

Scroll Up