Expertis Onderwijsadviseurs

Expertis Onderwijsadviseurs staat voor duurzame schoolontwikkeling. Wij werken vanuit eigenaarschap op alle niveaus. Wij zoeken de verbinding van bestuurder tot individuele leerkracht. Wij baseren ons werk op wetenschappelijke onderzoekgegevens. Doen wat werkt!

Naast het reguliere aanbod heeft Expertis zich verdiept in verschillende thema’s, waarbij we nauwgezet de verbinding met de wetenschap zoeken en onderhouden, evidence based.
Onze thema’s zijn o.a.: Expliciete Directe Instructie, Thematisch Onderwijs en ICT, Kwaliteitsontwikkeling, Close Reading, Lesson Study, de Datateam®methode.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 juni 2018

Scroll Up