Het Onderwijsbureau BV

Leidinggeven aan inspirerend onderwijs is een coproductie van Het Onderwijsbureau BV en xpand.

Over Het Onderwijsbureau BV

Wij geloven in onderwijsorganisaties die handelen vanuit visie en lef. Scholen die vanuit een duidelijke visie op onderwijs ‘eigen-wijze’ keuzes maken en het aandurven om deze keuzes bepalend te laten zijn voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht. Scholen die werken met een team van onderwijsprofessionals die in verbinding staan met elkaar en vanuit visie en persoonlijk leiderschap een bijdrage leveren aan waardevol onderwijs aan onze kinderen. Het Onderwijsbureau laat scholen ontdekken hoe zij vanuit de eigen kracht waarde kunnen toevoegen aan het onderwijs.
Dit doen wij door het bieden van: Advies & Training | Interim management | Werving & Selectie.

Over xpand

Xpand begeleidt internationaal individuen, bedrijven en organisaties bij het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke potentieel en helpt hen hun doel op een gezonde manier te verwezenlijken. Binnen xpand staan er 7 kernwaarden centraal. Deze vormen een fundament in ons werk en dienstverlening en komen tot uiting in onze focus en kwaliteit.
Onze kernwaardes zijn: Cultuur van waardering | Dienend leiderschap | Duurzame relaties | Ethische intelligentie| Zelfverantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling | Creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid | Kwaliteit, processen en meesterschap.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

30 juli 2018

Scroll Up