KOC Diensten

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt informeel leren genoemd. Informeel leren is zeker net zo waardevol als formeel leren en kan meegenomen worden voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. U kunt bij KOC Diensten terecht voor het professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

We zijn gecertificeerd voor het beoordelen (valideren) van uw ontwikkeling bij de volgende professionaliseringsthema’s en deelthema’s:

 1. Persoonlijk leiderschap
 2. Regie en Strategie
 3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  – Strategisch kwaliteitsmanagement
  – Professionele leergemeenschap
  – Onderzoeksmatig werken
  – Verantwoording
 4. In relatie staan tot de omgeving
 5. Leidinggeven aan verandering

Werkwijze

 1. De schoolleider vult een beknopt intakeformulier in.
 2. Op basis van het intakeformulier wordt bepaald met welk instrument de ontwikkeling in kaart gebracht wordt (mogelijkheden: zelfdiagnose-instrument, 360-graden feedback vragenlijst schoolleider van HRM-Force, individueel profiel van Management Drives of een gesprek met één of meerdere collega’s van de schoolleider)
 3. De schoolleider stuurt zijn portfolio met eventuele relevante documenten toe.
 4. Valideringsgesprek (ongeveer 1,5 – 2 uur) op locatie (volgens de STARR-methodiek).
 5. Na een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat. Dat certificaat kunt u uploaden in het register om daarmee het betreffende thema of deelthema af te ronden.

Aanvullend

Naast de beoordeling (validering) van informeel leren kunnen we u ook ondersteunen in het traject van informeel leren. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een portfolio, begeleiding in uw ontwikkeltraject en/of door het uitvoeren van een tussenmeting. Maatwerk is hierbij ons kenmerk.

Meer informatie

Zie onze website voor meer informatie en prijzen.

Scroll Up