KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie

Katholieke Pabo Zwolle is een gespecialiseerde hogeschool op het gebied van Kind en Educatie en al jaren een betrouwbare partner op het gebied van de leiderschapsopleidingen. Naast de topopleidingen bachelor leraar basisonderwijs (voltijd/deeltijd) en associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie verzorgt KPZ diverse post-bachelor leiderschapsopleidingen, masters en herregistratiemodules in het domein Kind en Educatie. KPZ werkt samen met diverse partners binnen Magistrum (Avans+, Fontys Hogescholen en iPabo) en de Campus Kind en Educatie (hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting).

De leiderschapsopleidingen zijn gericht op leiding- en richting geven aan teams in een veranderende omgeving, (inter)professioneel werken, organisatieontwikkeling en richten zich steeds meer op samenwerking en integratie van sectoren binnen het domein Kind en Educatie (educatie/onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg). De opleidingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het regionale werkveld en adviesraden vanuit actuele en toekomstige leiderschapsvragen, gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. De curricula zijn actueel, internationale georiënteerd, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de deelnemers, en ontworpen en uitgevoerd door een hoog gekwalificeerd en gevarieerd docententeam en externe experts.

Deelnemers worden intensief begeleid, waarbij hun eigen praktijk uitgangspunt is en er veel aandacht is voor de ontwikkeling van de professionele identiteit. Toekomstige leiders zijn in staat om samen met hun team beredeneerde interventies te ontwerpen en innovatiestrategieën toe te passen binnen een veranderende en complexe context.

De post-bachelor leiderschapsopleidingen bieden de mogelijkheid door te stromen naar de Master Leiderschap Kind en Educatie, opleidingsprogramma Integraal Kind Centrum en diverse herregistratiemodules. De instroommogelijkheden zijn afhankelijk van eerder behaalde kwalificaties. Het uitgebreide aanbod van KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie bestaat uit de volgende opleidingen en programma’s:

 • Oriëntatie op leidinggeven*
 • Post bachelor opleiding Middenmanagement*
 • Post bachelor opleiding Schoolleider Basisbekwaam (Magistrum)**
 • Post bachelor opleiding Schoolleider Vakbekwaam (Magistrum)**
 • Post bachelor Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling**
 • Master Educational Leadership / Master Leiderschap Kind en Educatie**
 • Opleidingsprogramma Integraal Kind Centrum**
 • Leidinggevenden Vernieuwende Onderwijsconcepten, w.o Daltondirecteur**
 • Herregistratiemodulen**:
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Regie en Strategie

Alle opleidingen zijn ook mogelijk als in company opleidingen.
* gecertificeerd door het lerarenregister
**gecertificeerd door Schoolleidersregister PO

Vaardigheden

Gepubliceerd op

30 januari 2018

Scroll Up