Libereaux

Je dagelijkse werk is je persoonlijke ontwikkeling. Leg het vast!

Genomen vanuit het zelfvertrouwen in je eigen kunnen is de herregistratie via de individuele informele leerroute van Libereaux een bewuste keuze. Met deze informele leerroute neem je de regie over je eigen ontwikkeling; je bepaalt zelf op welke professionaliseringsthema’s je wilt ontwikkelen en in welk tempo je dit wilt doen. De informele leerroute sluit dan ook perfect aan bij jouw visie en praktijksituatie.

Je dagelijkse werk is de input voor de ontwikkelroute. Je doet (onbewust) namelijk al veel meer dan je registreert. Door je dagelijkse werk, de ontwikkeling die je daarin doormaakt en de kennis die je opdoet middels scholing vast te leggen in een e-portfolio, houd je regie op je professionele ontwikkeling.

Dit doen we:

  • Intakegesprek – Samen met een begeleider van Libereaux bepaal je welk professionaliseringsthema’s je in kaart gaat brengen en welke informele leeractiviteiten daar nog voor nodig zijn.
  • Leeractiviteiten uitvoeren – Je voert de leeractiviteiten uit, voegt bewijs hiervan toe aan het e-Portfolio DITKANIK.NU en koppelt deze aan de professionaliseringsthema’s. Tussentijds bespreek je je voortgang met je begeleider.
  • Ontwikkeling vaststellen –Een professioneel beoordelaar beoordeelt je portfolio en stelt op basis daarvan vragen op. Tijdens een criteriumgericht interview (CGI) beantwoord je deze vragen en licht je het portfolio toe. De professioneel beoordelaar stelt vervolgens vast of je een substantiële ontwikkeling hebt aangetoond op het betreffende professionaliseringsthema.
  • Uitreiking certificaat – Als je een substantiële ontwikkeling aantoont op het betreffende thema, ontvang je een rapportage met bijbehorend certificaat. Dit certificaat voeg je toe aan het schoolleidersregister PO. Hiermee heb je het betreffende professionaliseringsthema afgerond.
Scroll Up