Marant Interstudie

Marant Interstudie zet zich in voor een Nederland waar iedereen goed kan leren en werken: van kind tot professional, van school tot gemeente. Wij helpen bestuurders en onderwijsprofessionals bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Met ruim veertig ervaren adviseurs en trainers verzorgen we meer dan dertig verschillende opleidingen, cursussen en leergangen. Daarnaast ontwerpen we samen met scholen maatwerktrajecten die specifiek zijn toegesneden op de eigen context en professionaliseringsvragen. Marant Interstudie heeft veel expertise in huis over leiderschap, vakmanschap, HR, kwaliteit en innovatie. We delen onze kennis graag met onderwijsprofessionals. Samen met u werken we zo aan een duurzame kwaliteitsverbetering van uw school.

Onze 7 uitgangspunten:

  1. We werken altijd vanuit een bredere organisatie- en omgevingscontext
  2. Wij werken altijd vanuit persoonlijke betrokkenheid en samen optrekken met de klant
  3. We zijn verrassend en maken gebruik van de nieuwste technieken en interventies
  4. We verbinden altijd individueel leren met samen leren
  5. We combineren onze opdrachten bij klanten altijd met concrete vraagstukken binnen de organisatie
  6. We werken congruent: we brengen zelf in de praktijk wat we ook klanten adviseren
  7. We combineren altijd kennis van veranderkunde met kennis van het onderwijs
Scroll Up