MijnID.nu

We laten ons graag kennen!

Advies

MijnID.nu is een onderwijs adviesbureau dat onvoorwaardelijk gelooft in de unieke kracht van ieder individu en elke school in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere school zijn eigen unieke bijdrage heeft te leveren aan de maatschappij, uitgaande van de specifieke kwaliteiten van de eigen organisatie.

Vandaar ook onze naam: wij helpen scholen en onderwijsprofessionals om hun identiteit scherp te krijgen om van daaruit hun eigen betekenis te hebben.
Voor hun leerlingen, voor hun collega’s, voor de directe omgeving en daarmee voor de maatschappij waar zij deel van uitmaken.

Wij accepteren het niet wanneer scholen alleen maar voor goede onderwijsopbrengsten en CITO scores gaan.

Een school is meer waard dan dat. Ze heeft meer te bieden.

MijnID.nu helpt graag om dat zo scherp mogelijk te formuleren en daar de hele inrichting van de organisatie op aan te passen. Op onderwijskundig gebied, maar ook op het gebied van personeelsbeleid, huisvesting, financieel beleid, communicatie en strategie ontwikkeling.

Wij geloven dat onderwijs geen doel is, maar een middel om leerlingen te laten leren hoe ze zichzelf kunnen zijn en op die manier hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Vanuit hun eigenheid en met gevoel van eigenwaarde.

Als dat ook jouw passie is, dan verbinden wij ons ook graag aan jou en prikkelen we je om een Schoolleider 3.0 te worden. Die zijn eigen ID ontwikkelt als authentiek leidinggevende van een school.

Laat je kennen!

Scroll Up