Natuurlijk Leren BV

Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen en schoolbesturen in hun ontwikkeling. We doen dat vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende systemen. Het team bestaat uit vijf personen, elk met hun eigen specialiteiten: Jan Jutten, Marjolein van der Klooster, Arsène Francot, Truus Römgens en Corrinne Dekker. Ieder heeft een achtergrond in het onderwijs, als leraar en/of als schoolleider. Een belangrijk uitgangspunt van Natuurlijk Leren is de zorg voor samenhang binnen een schoolsysteem.
De cursussen over leiderschap worden uitgevoerd door Jan Jutten of door Arsène Francot.

Jan Jutten werkte van 1973 tot 2000 in het basisonderwijs, als leerkracht en als schoolleider. Tijdens de schoolleidersopleiding maakte hij kennis met het concept van de lerende organisatie. Hij studeerde onderwijskunde en volgde trainingen bij Senge, Fullan, Hargreaves, Scharmer, Kim en Wheatley. Hij werkte bij de OBD in Limburg en richtte in 2004 Natuurlijk Leren op. Jan houdt zich bezig met het ondersteunen van scholen en besturen op weg naar boeiend onderwijs in een lerende school. Hij verzorgt studiedagen, inleidingen en cursussen voor schoolteams, schoolleiders, begeleiders en ouders. Systeemdenken neemt bij al deze activiteiten een centrale plek in. Hij schreef diverse boeken over de lerende school.

Arsène Francot heeft van 1991 tot 2006 gewerkt in het basisonderwijs als leerkracht en schoolleider. Tijdens de schoolleidersopleiding werd hij “gegrepen” door de vijf disciplines van de  lerende organisatie. Vervolgens volgde hij trainingen bij Senge, Scheetz, Wheatley, Scharmer, Fullan en Jutten. Sinds 2006 is hij aangesloten bij Natuurlijk Leren. Hij verzorgt studiedagen, workshops,  trainingen en ouderavonden voor teams, schoolleiders en intern begeleiders. Altijd vanuit het gedachtegoed boeiend opbrengstgericht onderwijs in een  lerende organisatie. De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op het realiseren van professionele leergemeenschappen binnen stichtingen en besturen. In 2013 schreef hij samen met Jan Jutten het boek “van Moetisme naar Moreel Besef”.

Scroll Up