NCOI

NCOI University of Applied Sciences is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste business school voor werkende mensen in Nederland. NCOI verzorgt het meest complete master-programma voor werkend Nederland. De vele keuzemogelijkheden in combinatie met de grote flexibiliteit maakt NCOI University of Applied Sciences bijzonder interessant. NCOI University of Applied Sciences weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal u dan ook niet verwonderen dat vele organisaties er definitief voor hebben gekozen hun werknemers door NCOI University of Applied Sciences te laten opleiden.

NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). NCOI mag daarmee zelf erkende diploma’s uitgeven.

Scroll Up