O21 B.V.

O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT in het primair en voortgezet onderwijs.

Bij de integratie van ICT nemen we de onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als uitgangspunt. Onze medewerkers zijn gedreven specialisten met oog voor uw specifieke situatie. O21 slaat de brug vanuit onderwijs naar ICT. Samen met u werken we aan een stevige basis voor uw onderwijs, voor nu en in de toekomst.

Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.

Scroll Up