Onderwijs Maak Je Samen

Wie zijn wij en wat doen wij

Onderwijs Maak Je Samen is een ondernemend onderwijsadviesbureau. We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We ontwikkelen en delen kennis en toepassingen met klanten en organisaties als universiteiten en hogescholen. Onderwijs Maak Je Samen is een schakel tussen theorie en praktijk ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de professional en de organisatie waarbinnen hij/zij acteert.

Ons bestaansrecht

Ons bestaansrecht komt voort uit de wens en de opdracht van het onderwijs om zich te verbeteren en te ontwikkelen. Dit wordt met name ingegeven door maatschappelijke veranderingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Onderwijs Maak Je Samen streeft ernaar alle scholen in Nederland en daarbuiten te voorzien van kennis en energie om kwalitatief goed onderwijs te organiseren. Onderwijs dat wordt vormgegeven door professionele leraren (ik-kwaliteit) in een professionele onderwijsorganisatie (wij-kwaliteit), waar elk kind in staat wordt gesteld het beste in zichzelf naar boven te halen.

Onze normen, waarden en overtuigingen

Openheid, helderheid, vertrouwen en een positief kritische houding zijn belangrijke pijlers in ons dagelijks handelen. We trachten in alles wat we doen initiatiefrijk, enthousiast en inspirerend te zijn. We stellen de leraar en leidinggevende centraal met de ontwikkeling van de leerling als uiteindelijke doel.

Onze intenties en ambities

Samen streven wij naar een professionele en trotse onderwijssector. We baseren onze diensten op actualiteit en onderzoek, zowel wetenschappelijk als praktijkonderzoek. Onderwijs Maak Je Samen voorziet in de behoeften van haar klanten in beroepstrots, inspiratie en nieuwe kennis. We helpen veranderen waarbij de klant het uiteindelijk zelf kan doen.

Scroll Up