Passerel BV

Passerel is een organisatie die gericht is op ontwikkeling. Onze kernwaarden zijn verbinding, vertrouwen, en verantwoordelijkheid. Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren bij integrale organisatie ontwikkeling. Wij werken vanuit een systemisch perspectief waardoor we kunnen werken op de zichtbare en onzichtbare lagen in uw organisatie.
Uw strategisch beleid wordt zichtbaar vertaald in houding, gedrag en handelen van de professionals. Cyclisch, integraal en in onderlinge samenhang leren werken. Ontwikkelen van uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Ontwikkelen en leren cyclisch en integraal met voortdurende aandacht voor de samenhang tussen organisatie ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de professionals. Dit vergroot draagkracht, intrinsieke motivatie en taakvolwassenheid in uw organisatie.
Wij werken daarbij vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken als onderwijskunde, gedragswetenschappen, (organisatie)psychologie, sociologie en theater wetenschap.

Expertise in onderwijs

Onderwijs is een van onze expertises. Passerel geeft opleidingen, coaching en advies aan mensen uit het onderwijs. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aan besturen, managers en docenten. In het primair, voortgezet en hoger onderwijs. In de dagelijkse praktijk blijkt dat ontwikkelingen en vernieuwingen op de verschillende niveaus in onderwijsorganisaties nauw met elkaar zijn verweven.

Scroll Up