Phoenix Opleidingen

Geboren uit het verlangen om het leven ten volle te ervaren en te beleven met je hele wezen, voorbij regels, afspraken en concepten. In contact met jezelf en de mensen om je heen. Zo ontstond deze plek, waar de verhalen die we leven uitgewisseld worden, ingebed raken, tot rust komen en hun bestemming vinden.

De Phoenix herrijst iedere keer uit zijn as, sterker en heler dan daarvoor. Phoenix is een vrijplaats; een plek voor iedereen die bereid is naar zichzelf te kijken, echt contact wil maken en de eigen potentie voluit wil leren leven. Een plek voor wie vastloopt in het leven en weer in beweging wil komen, maar ook voor wie verlangt naar duurzame groei en zich persoonlijk of professioneel verder wil ontwikkelen.

Phoenix is geworteld in tradities. Wij mensen zijn slechts momenten in de eeuwigheid. Het leven heeft zijn oude wetten, zoals de seizoenen hun onontkoombare loop hebben, er eb en vloed is en dag en nacht. We leren je over deze wetten en laten ze je ervaren. Want in de ervaring zit het weten.

We maken de levenskennis van eeuwen voor je toegankelijk op een manier die bij vandaag past. Daarbij is de ontmoeting onze werkruimte. Want als er echt contact is, kun je ervaren wat je hoofd nog niet altijd begrijpt. De trainers die bij ons werken verstaan het ambacht met hart en ziel. Ze zijn je metgezel, ze nemen je mee, laten je ervaren en leveren je praktisch, concreet, dagelijks toepasbaar gereedschap dat je verder helpt.

De weg die je bewandelt is niet altijd vlak. Je moet weet hebben van de bochten en kuilen op je pad en deze echt doorleven. Want in wat je eigenlijk liever niet wilt nemen, schuilt de heelheid. Als de schaatser die lichter glijdt wanneer hij zijn volle gewicht neemt.

We leren je om je eigen wonden, barsten en butsen te gebruiken als bron. Want in jouw verwonding zit je goudstof. We laten je ervaren hoe je dit kunt gebruiken als instrument. Het leven kent diepgang en lichtheid, beide vind je bij ons terug.

Phoenix Opleidingen is geïnspireerd door vele pioniers die hun inzichten in de wereld brachten. Wij eren tradities en stromingen uit de psychologie, sociologie, existentiële fenomenologische filosofie, communicatiewetenschappen en de sport- en bewegingsleer.

Wibe Veenbaas is de grondlegger van het gedachtegoed van Phoenix op het gebied van leren, in onze wandelgangen bewegingsleren genoemd. Zijn filosofie over leren, de ervaring van de mens in het bestaan en de plek van de mens, is een zich ontvouwend werk waar hij zijn leven lang aan toegewijd bleef en tot op de dag van vandaag blijft.

Bewegingsleren is geïnspireerd op de samenhang van het werk van velen, met name Gregory Bateson, Eric Berne, Iván Böszörményi-Nagy, Martin Buber, Norbert Elias, Erik Erikson, Milton Erickson, Jan Foudraine, Carl Gustav Jung, Carl Christian Friedrich Gordijn, Kees Kwant, Emmanuel Levinas en Maurice Merleau-Ponty.

We bieden je een plek waar je je eigen plek terugvindt. Een plek waar je welkom bent, met alles wat je bij je draagt. Waar je in de ontmoeting jouw vakmanschap kunt verrijken. Een vrijplaats. We kijken naar jou uit!

Phoenix Opleidingen
Vrijplaats

Scroll Up