Plata Onderwijsacademie

Plata Onderwijs ondersteunt schoolorganisaties en professionals in het onderwijs bij het realiseren van hun gezamenlijke en individuele doelen. Het vinden van de verbinding tussen de organisatiedoelen en de behoeften van individuele mensen, teams en groepen en het vergroten van eigenaarschap bij onderwijsprofessionals staat daarbij centraal.

Contacten binnen schoolteams of met ouders kunnen moeizaam verlopen.

Onder het gedrag wat we laten zien, zitten vaak zich herhalende oude structuren die ooit handig waren om te overleven, maar eigenlijk al lang niet meer dienen. Plata Onderwijs werkt in opleidingen met het proces om deze structuren te onderzoeken zodat ruimte ontstaat om nieuw gedrag in te oefenen. Als onderwijsprofessionals – of in breder verband een schoolteam – eenmaal durven te oefenen met nieuw gedrag, ontvouwt zich bijna vanzelf een andere, gezonde dimensie, waar het fijn wordt om samen te werken en in contact te zijn.

Schoolleiders zijn gewend veel verantwoordelijkheid te dragen ook voor zaken waar een leraar of ander teamlid heel goed zelf verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen.

Plata Onderwijs werkt vanuit het uitgangspunt dat teams groeien in taakvolwassenheid als teamleden ruimte krijgen en leren deze ruimte ook in te nemen om zelf eigenaar te zijn en passende besluiten te nemen. Door te werken vanuit het vertrouwen dat mensen in staat zijn om dat effectief te doen (en er ook ruimte is om soms een minder effectieve keuze te maken) kan er in trainingen en teambegeleidingen adequaat én met resultaat worden gewerkt. Het levert veel energie op voor alle betrokkenen!

Scroll Up