Praktijk voor Arbeid & Gezondheid

Achtergrond en ervaring drs. Eveliene Kuipers

Eveliene Kuipers (1970) heeft 19 jaar ervaring met het preventief en curatief coachen van professionals, teams en (school-)organisaties. Zij wordt als arbeids- en organisatiepsycholoog ingeroepen bij HR-vraagstukken als het gaat om instroom, doorstroom of uitstroom van medewerkers. Zowel op individueel-, team,- als organisatieniveau biedt zij verantwoorde psychodiagnostiek/assessment, maatwerkcoaching/begeleiding en (met name voor leidinggevenden en ondernemers. Haar drijfveer is bij te dragen aan de balans bij professionals tussen inkomen (voldoende brood op de plank) en vitaliteit (hoeden van levenskracht). Dit om hun duurzame inzetbaarheid te borgen en daarmee de ruimte voor werkplezier en kwaliteit van leven te optimaliseren.

Opleiding en nascholing

Eveliene Kuipers studeerde Klinisch Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar opleiding heeft zij een half jaar gereisd door Zuid-Afrika en gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. Zij heeft zich tevens geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Ook beschikt zij over de Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) en heeft zich bekwaamd in de therapeutische technieken EMDR (Ear of Eye-movementdesentisatie) en EFT (Emotional Freedom Technique). Ter aanvulling op haar curriculum doorliep zij leergangen in Lichaamswerk, Mediation, de Open-Space-methodiek,  ZEN-meditatie, Hart-coherentie en Mindfullness. Daarnaast volgden zij modules van de opleiding tot arbeidsdeskundige. Zij is ook gecertificeerd Schildencoach (basis- en specialisatie systemisch werken / familieopstellingen).

Haar referentiekader is (dus) eclectisch. Met kennis van cognitief gedragstherapeutische technieken, het lichaamsgerichte referentiekader en een systemische bril, kijkt, denkt, voelt en handelt zij persoons- en oplossingsgericht. De vragen, kwaliteiten en klachten  – in relatie tot de levensfase en inkomenswensen – van haar klanten vormen in de onderstroom voor haar het vertrekpunt van elk herstel- of ontwikkelproces. Waar nodig verwijst zij (door) naar complementair werkende arbo-deskundigen of paramedische specialisten.

Specialisatie 

Eveliene heeft zich als arbeids- en organisatiepsycholoog vanaf 1998 gespecialiseerd in de diagnostiek, begeleiding, training en advisering van ondernemers/dga’s en managers/leidinggevenden met een ontwikkelvraag of met niet-medisch verklaarbare klachten. Eveliene blijkt op een warme en doeltreffende wijze in staat om in samen-werking met de ondernemer of leidinggevende te zoeken naar de kleinst mogelijke interventie met het grootst mogelijke herstel- of leereffect. Daarnaast is het een passie van Eveliene om met teams en organisaties op speelse en interactieve wijze “handen en voeten” te geven aan vage containerbegrippen zoals “Duurzame Inzetbaarheid” en “Zelf Regie”. Zij heeft hier als arbeidspsycholoog een eigen visie op en wordt in dit kader regelmatig gevraagd als keynote-speaker, dagvoorzitter of workshopaanbieder.

Scroll Up