Smart Group

Smart Group past dagelijks ‘Futuring people’ en ‘Futuring business’ toe. Hoe? Met visie en strategie. Met organisatieadvies. Met training. Met interim- en projectmanagement. Met het opbouwen en afbouwen van organisaties. Continu. Bij profit en not-for-profit organisaties die regionaal, landelijk als internationaal opereren. Steeds meer organisaties zien in dat het raadzaam is het tempo van duurzaam en effectief anticiperen, op te schroeven. Door continu het toekomstperspectief van de markt als geheel te doorgronden kun je toekomst maken. Door voortdurend het perspectief van je organisatie bloot te leggen én het perspectief van je medewerkers te toetsen, werk je aan de toekomst om de volgende stap te zetten.

Smart Group brengt organisaties en medewerkers steeds een stap verder, door aanhoudend anders tegen de dingen aan te kijken. Steevast zaken anders te benaderen. Waar nodig op z’n kop te houden. Het is geen kwestie van eerst afbouwen en daarna opbouwen of omgekeerd. Het is een kwestie van ombouwen. Organisaties wakker te schudden voor de volgende dag, met duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door organisaties en medewerkers aan te passen aan nieuwe markten en omstandigheden. Met acties voor nu en middelen voor morgen. Dat noemen wij ‘Futuring people’ en ‘Futuring business’ dus.

De organisatieadviseurs van Smart Group helpen organisaties met de strategische keuzes die nodig zijn. Kijken naar kansen en mogelijkheden. Soms gaat dat geruisloos. Soms doet het pijn. Maar altijd met één doel: zoveel mogelijk duurzaam resultaat voor organisatie en medewerker. Klaarstomen voor de komende periode. Bouwen aan kennis. Bouwen aan mogelijkheden. Het aanwakkeren van passie. Het terugbrengen van creativiteit en ondernemerschap in een organisatie. Met de juiste mensen en de juiste investeringen. Fatsoenlijk afbouwen van een organisatie gaat wat ons betreft altijd hand in hand met zorgvuldig opbouwen.

Bij organisatievraagstukken vullen we de juiste visie en strategie in, adviseren en coachen we het management en begeleiden en trainen we op management en medewerkersniveau. Timing is hierbij essentieel. En sturing. Als organisatie en individu dien je er bovenop te zitten. Met je neus, je oren en je ogen bovenop de marktontwikkelingen. Je werk vandaag goed doen, is een geweldige stap voor morgen. Maar wat doet de markt als je even niet oplet met jouw organisatie? Wat doet de markt met jouw medewerkers? Jouw collega’s? Hun carrières? Wat doet de markt met jouw perspectief? Door op verschillende vlakken tegelijkertijd te werken aan de ontwikkeling van het management en medewerkers brengen we de organisatie met ‘Futuring business’ steeds een stap verder. Richting de toekomst.

Bij mobiliteit van medewerkers liggen ‘nu’ en ‘morgen’ vlak naast elkaar. Stelliger nog: tegen elkaar aan. Mobiliseren is anticiperen. In onze collectieve mobiliteitsprojecten en individuele loopbaantrajecten, doen we dit: Er rekening mee houden; Inspelen op; Vooruitkijken; Vooruitdenken. Continu ‘nu’ klaarmaken voor ‘morgen’. Voor de werknemers van een organisatie betekent ‘mobiliteit’ concreet: training, omscholing en/of coaching. In alle gevallen een totale ommezwaai. Een andere baan, een andere werkgever. We helpen mensen bij een sociaal afscheid en begeleiden hen van werk naar werk. We ondersteunen hen in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. We staan hen bij tijdens de afslanking van de organisatie op weg naar nieuw perspectief.

Voor de opdrachtgever betekent ‘mobiliteit’ concreet medewerkers in beweging brengen. Afscheid nemen van medewerkers. Maar ook bestaande en toekomstige nieuwe medewerkers ondersteunen en uitnodigen om de organisatie in de ‘nieuwe’ marktpositie een stuk slagvaardiger en duurzaam succesvol te maken. ‘Futuring people’ gaat over medewerkers én werkgevers. Onze toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zit vooral in onze visie op mobiliteit en de kunde om deze visie te vertalen naar een passend palet aan oplossingen. Met Futuring people heeft Smart Group de kennis in huis om voor de opdrachtgever een mobiliteitsorganisatie te ontwikkelen, te regisseren en te managen. Onze brede groep adviseurs is binnen dit traject actief in de uitvoering van (collectieve) mobiliteitsprojecten en individuele begeleidingstrajecten.

Scroll Up