Stenden Professionals en ECNO-NHL

De trainers van de schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool hebben veel ervaring in het onderwijs, bijvoorbeeld als (interim-)schoolleider in het basisonderwijs, maar ook als directeur van de PABO. Door onze achtergrond denken we een beeld te hebben wat het vak van schoolleider inhoudt en welke competenties hiervoor nodig zijn.
Het werken met de doelgroep is uitermate inspirerend. In de meeste gevallen komen wij schoolleiders tegen die zich blijvend willen ontwikkelen. Wij geloven, in de huidige tijd, sterk in lerende organisaties (Wierdsma & Swieringa, 2011), waarbij de schoolleider in zijn organisatie een centrale rol speelt in een ‘Leven Lang Leren’. In een lerende organisatie wordt transformatief leren verwacht oftewel zoals Scharmer (2009) dit in zijn U-theorie Presencing noemt (bewustwording van oude patronen en open staan voor de toekomst). Het is vooral interessant om te ontdekken of schoolleiders tot transformatief leren kunnen komen, uiteraard in het belang van de leerlingen en de schoolorganisatie.

Scroll Up