Stichting NIVOZ

Pedagogisch leiderschap, een bijzondere verantwoordelijkheid

Een onderwijsorganisatie onderscheidt zich van andere organisaties door de pedagogische kern van haar opdracht. Dat wil zeggen dat er voor de leerlingen plaatsvervangend beslissingen genomen worden door een schoolleider. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid, zeker als we weten dat bedoelde beslissingen gebonden zijn aan de waarden en overtuigingen die in een school heersen, respectievelijk aan de persoonlijke waarden en overtuigingen van waaruit leraren als individu handelen. Deze ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ vraagt van een schoolleider pedagogisch leiderschap.

We onderscheiden bij pedagogisch leiderschap drie aandachtsgebieden: (1) de schoolleider als moreel kompas (2) de schoolleider als steunbron in het wekken van potentieel van de leraar (3) de schoolleider als eindverantwoordelijke.

Het traject Pedagogisch Leiderschap (PL) van NIVOZ  is een persoonlijk ontwikkeltraject, bedoeld om je te sterken in je opdracht en voldoende veerkracht te ervaren om deze taak te zien als uitdagend.

Tijdens deze workshop wordt duidelijk dat jouw leiderschap vooral zichtbaar is op momenten waarin je handelt.  Deze en andere situaties kunnen een goede aanleiding zijn om stil te staan bij jouw handelen, bij de bewuste en onbewuste keuzes die je maakt, om te ontdekken of ze nog kloppen bij wat je voor ogen staat.
NIVOZ, Marleen van der Krogt

Scroll Up