Noordijkdaltonadvies

Daltonleidinggevende

Noordijkdaltonadvies beschikt over een unieke opleiding voor leidinggevenden in het daltononderwijs. De 1 jarige opleiding is uniek doordat de certificeringscommissie van het schoolleidersregister PO deze formeel heeft opgenomen in zijn professionaliseringsaanbod ten behoeve van de herregistratie van RDO directeuren of RADO voor adjunct-directeuren. Het betreft hier het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk Leiderschap’ en bij het deelthema ‘Inrichting van het onderwijs’ uit het thema ‘Regie en Strategie’.

Docenten

Bart van der Ent
Gecertificeerd daltonopleider en mede licentiehouder van Noordijk daltonadvies. In die hoedanigheid heeft hij vele trainingen gegeven aan schoolteams op de diverse daltongebieden en thema’s. De laatste vijf jaar heeft hij zich gespecialiseerd in daltonmanagement en is hij met name bezig met directieopleidingstrajecten en directiebegeleiding. Hij is daarnaast een officieel gecertificeerde DISC trainer. Vanuit dit perspectief is hij met directies en schoolteams intensief bezig om gedrags- en communicatievoorkeuren te herkennen, erkennen en te verkennen. Hij is zelf in het bezit van een schoolleiders certificaat en naast zijn trainings- en begeleidingswerkzaamheden nog actief als meerschoolsdirecteur van een middelgrote en een kleine basisschool in Gelderland. Daarbij heeft hij de afgelopen jaren diverse interim werkzaamheden verricht als kwaliteitsmedewerker voor een stichting met 15 basisscholen, voor een basisschool in Gorinchem en is hij regelmatig betrokken als adviseur bij scholen die met krimp te maken hebben.
Dick van Hennik
Ervaren onderwijsbestuurder en vast docent bij Noordijk daltonadvies op de onderdelen socratisch groepsgesprek, vergaderen op basis van de onderzoekende dialoog en socratisch coachen. Hij is opgeleid in het voeren van filosofische gesprekken aan de Internationale School voor de Wijsbegeerte (ISVW) en heeft een jarenlange ervaring in onderwijs, begeleiding en advies. Als zelfstandig gevestigd onderwijsadviseur (geregistreerd bij het CRKBO) begeleidt hij scholen bij cultuurverandering en professionalisering. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het reguliere onderwijs en voorzitter van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen.
Glenda Noordijk
Gecertificeerd daltonopleider en directeur van Noordijkdaltonadvies.
In die hoedanigheid geeft zij vele trainingen aan schoolteams op de diverse daltongebieden en thema’s in Nederland en België. De laatste 12 jaar doet zij dit voor Noordijkdaltonadvies. Daarvoor deed zij dit sinds 2001 voor een ander daltonopleidingsinstituut. Daarnaast was zij tussen 1999 en 2005 visiteur van de NDV om dalton-kwaliteit binnen daltonscholen te controleren. Zij begeleidt omvormingstrajecten van scholen die daltonschool willen worden. Daarnaast coacht zij leerkrachten(PO) , docenten (VO), coördinatoren, pedagogisch medewerkers, Intern begeleiders en leidinggevenden binnen hun daltonfunctie. Tevens houdt zij zich bezig met scholen die begaafdheid van kinderen een prominente plek willen geven binnen hun onderwijs.

Scroll Up