Thomas More Hogeschool

De Thomas More Hogeschool
Kies je voor Thomas More Hogeschool dan kies je voor een krachtige leeromgeving, waaraan jij een actieve bijdrage levert. De leersituaties op de pabo en in de praktijk inspireren jou om met de verworven kennis aan de slag te gaan en je eigen vorm te ontwikkelen.

MISSIE
SAMEN OPLEIDEN
Thomas More Hogeschool en de katholieke basisschoolbesturen brengen actuele kennis en expertise samen om leraren op te leiden voor Rotterdam en omgeving. Samen willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en omgeving de beste leraren krijgen: leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, leraren die kinderen kunnen ‘lezen’ en willen horen wat ze te zeggen hebben, leraren die samenwerken en samen leren met andere leraren om onderwijs te maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars.

VISIE
PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING GAAN HAND IN HAND
We zijn ervan overtuigd dat je geen goede leraar kan worden zonder je als mens te ontwikkelen. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. Rotterdam is een wereldstad met een grote etnisch-culturele en economische diversiteit. Het is ook een complexe omgeving die voortdurend in beweging is. In die omgeving zijn stevige leraren nodig die met hart & ziel de goede dingen doen, ook in de ogen van de kinderen.
Professionalisering met hart & ziel vraagt om verbinding met drijfveren van zorg en liefde voor kinderen, het vermogen je eigen talenten te ontdekken en in te zetten en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.
Een leraar basisonderwijs is daarbij in ieder geval op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van pedagogiek, psychologie, reken- en taaldidactiek, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie en beschikt over pedagogische tact, communicatieve vaardigheden en een nieuwsgierige en onderzoekende houding.
Het programma kent daarom een stevige kennisbasis, investeert in de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en in de persoonlijke vorming van de student. Gedurende de opleiding dagen we studenten uit om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelingsrepertoire, voortdurend kritisch te onderzoeken en te verrijken en -waar nodig- bij te stellen. We vragen aandacht voor ‘het waagstuk van het onderwijs’, het perspectief van het pedagogisch wenselijke en de toekomst van vreedzaam samenleven in diversiteit.

Scroll Up