Selecteer een pagina

5.1 Als team

Kansen(on)gelijkheid

Aan de basis van dit thema ligt het vormgeven van een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Vanuit de theorie en onderzoek over hoe leerlingen leren, wordt er een analyse gemaakt van de eigen leerlingpopulatie in de school. Data speelt hierin een belangrijk rol. Er wordt daarna kritisch gekeken naar oplossingen zoals differentiëren en gepersonaliseerd leren om tot nieuwe organisatievormen te komen voor de eigen school.

Bekijk dit aanbod

Supervisorenopleiding

Als supervisor begeleid en motiveer je professionals bij het reflecteren op eigen werkervaringen. Je leert ze antwoorden te vinden op dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk, met als doel inzichten op te doen en beter te functioneren. Je krijgt les in een kleinschalige omgeving.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up