2.1 Bedrijfsvoering

Leerarrangement directeur kindcentrum

Leid een kindcentrum met impact! Schoolleiders in onderwijs en managers in de kinderopvang hebben dezelfde droom: het beste voor kinderen creëren. Een kindcentrum maakt deel uit van een wijk of dorp en ook van een of meerdere organisaties. Zij zijn er in alle soorten en maten en organisaties geven daar hun eigen kleur aan. Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap....

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan IKC ontwikkeling

Leergroep voor schoolleiders met ambitie! Heb je als schoolleider ambitie om – samen met een kinderopvangorganisatie -door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum? Dan is de leergroep Leidinggeven aan IKC ontwikkeling een mooie opstap. In vijf bijeenkomsten leer je een gezamenlijke visie centraal te stellen en in samenhang met diverse partners een ontwikkeltraject uit te denken en...

Bekijk dit aanbod

Financieel management en goed bestuur

Omschrijving leergang Van schoolleiders wordt een voortdurende professionalisering gevraagd. In de leergang ‘Financieel management en goed bestuur’ wordt gewerkt vanuit twee hoofdthema’s: In relatie staan tot de omgeving: Omgaan met (demografische) ontwikkelingen Omgaan met het bestuur Omgaan met andere organisaties Regie en strategie: Bedrijfsvoering Inrichting van het onderwijs Organisatie van...

Bekijk dit aanbod

Organisatie Inrichten

In deze module maakt u een analyse van uw eigen organisatie. Hierbij zijn van belang de organisatietypering (structuur, cultuur), beleid (visie, missie, innovatie, kwaliteitszorg /etc), personeel, resultaten, omgeving (politiek en bestuurlijk krachtenveld, netwerktheorieën), arbeidsomstandigheden, infrastructuur, resources (financiën, etc) en de maatschappelijke context. Op basis van deze...

Bekijk dit aanbod

Leergang Onderwijsfinanciën

De leergang bestaat uit een viertal modules. Deze dienen allen gevolgd te worden om te kwalificeren als gecertificeerde opleiding. Per gevolgde module ontvangt u een deelcertificaat. Als u alle vier de modules heeft gevolgd ontvangt u het certificaat Leergang Onderwijs Financiën dat u kunt uploaden in het register. Wij adviseren u de modules binnen een schooljaar te volgen. Het rendement is dan...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up