Selecteer een pagina

2.1 Bedrijfsvoering

De leider als architect

De leider als architect stelt de structuur en organisatie centraal en onderzoekt hoe deze kan worden ontworpen of aangepast om gedrag van medewerkers en leerlingen te beïnvloeden. De rode draad in alle bijeenkomsten is het vormgeven van organisatieaspecten structuur, cultuur, HR en bedrijfs­voering vanuit de visie op onderwijs en schoolontwikke­ling en de ambitie van de school.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up