Aanbod dat 1 deelthema afdekt

Training Interne Auditor

Training Interne Auditor (Speciaal) Onderwijs Het houden van interne audits is een belangrijke vorm van zelfevaluatie om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen, levert input voor verbetering en brengt de succesfactoren van de organisatie aan het licht. Het houden van interne audits is een verplicht onderdeel om te voldoen aan een kwaliteitsnorm zoals ISO...

Bekijk dit aanbod

Leergang Bouwen aan een lerende school, werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk

We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk  De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up