Selecteer een pagina

Aanbod dat 2 thema’s afdekt

Strategisch Leiderschap

In aansluiting op relevante maatschappelijke ontwikkelingen verkennen we met elkaar hoe je als leidinggevende strategische keuzes kunt maken. De deelnemers gaan aan de slag met hun strategisch denken en handelen waarbij zij zich richten op het in onderlinge samenhang vormgeven aan de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering.
We bieden de deelnemers handvatten om vanuit ‘hogere orde denken’ en in scenario’s beslissingen te nemen.

Bekijk dit aanbod

Professioneel Coach Practitioner

De opleiding Professioneel Coach richt zich op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, vanuit verdieping, bezieling en zingeving. Naast alle praktische coachtools die je leert in te zetten in een coachtraject, onderga je zelf ook een persoonlijk ontwikkelingstraject. Doel is dat je aan het eind van deze opleiding zelfbewust en stevig in je schoenen staat als start bekwaam Professioneel Coach.

Bekijk dit aanbod

De school als partner

Als schoolleider wil je verbonden zijn met de omgeving waar kinderen opgroeien. Je wilt daarin van betekenis zijn en zicht hebben op ontwikkelingen rond de school. Met deze cursus krijg je handvatten om nog beter invloed uit te oefenen op ontwikkelingen rond je school. Je ontdekt welke gevolgen dat heeft voor jouw leiderschapsstijl en hoe jij geloofwaardig leiding geeft aan jouw school die in relatie staat tot haar omgeving. Dit alles in het belang van de ontwikkeling van de leerling en de school. De volgende sub-thema’s komen aan de orde:
– Kwalificeren van stakeholders
– Relatie schooldirecteur – bestuur
– Omgaan met demografische ontwikkelingen
– Educatief partnerschap met ouders

Bekijk dit aanbod

De kunst van veranderen

Als schoolleider wil je dat je leerkrachten en het team zich ontwikkelen. Je wilt zoveel mogelijk van betekenis zijn bij deze ontwikkeling. Je wilt jouw eigen kennis en vaardigheden daarin bevorderen. Daarmee kun je nog daadkrachtiger de ontwikkeling en innovatie tot stand brengen, die past bij jouw school. Na deze cursus ben je nog beter in staat om dat te doen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Professionaliteit en professioneel leren
– Mindsets
– Begeleiding van de ontwikkeling van leerkrachten
– Verandermanagement
Je ontdekt welke gevolgen dat heeft voor jouw leiderschapsstijl en hoe jij geloofwaardig leiding geeft aan verandering.

Bekijk dit aanbod

Goed schoolleiderschap

Goed schoolleiderschap gaat over wie je bent als professional en over wie je wilt zijn. Over de keuzes die je maakt en de effecten daarvan: op jezelf, en op de praktijk waarin je werkzaam bent. Persoonlijke professionele ontwikkeling is het onderwerp dat centraal staat in deze module. Onderwerpen die aanbod komen zijn bijvoorbeeld wie ben je als professional, wie wil je zijn, wat kun je en wat doe je?

Bekijk dit aanbod
Scroll Up