Selecteer een pagina

Aanbod dat 2 thema’s afdekt

Praktische Filosofie voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten ontwikkelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken, voelen en doen’ hand in hand gaan. We maken een originele reis, die voor een ieder anders verloopt.

Bekijk dit aanbod

IPC School Leader for Learning

In de IPC School Leaders for Learning-opleiding leer je kennis en vaardigheden om als schoolleider leiding te geven aan leerprocessen in je school door de versterking van het IPC. Je leert het IPC-curriculum als wijze van leren en lesgeven en als leidend onderwijskundig concept te ondersteunen en te verbinden met andere vakken van de school. Het gezamenlijk leren en samenwerken van de leerlingen, leerkrachten en schoolleiding vormt daarbij de kern.

Bekijk dit aanbod

Leergang Gespreid Leiderschap

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Bekijk dit aanbod

Werkplaats voor leidinggevenden

Je wilt een doorontwikkeling in jouw leiderschap realiseren. Je wilt dit doen door jouw visie op leiderschap verder te ontwikkelen en om te zetten in concreet gedrag. Daarbij besef je dat het belangrijkste instrument voor leiderschap jouw persoonlijk functioneren is. Daarom wil je werken aan kennis en vaardigheden, maar vooral aan jouw persoonlijke kwaliteiten als belangrijkste voorwaarden voor goed leiderschap.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up