Selecteer een pagina

Aanbod dat 2 thema’s afdekt

Leidinggeven aan een professionele teamcultuur

Onderwijsontwikkeling en innovatie zijn aan de orde van de dag. Daar is een ontwikkelingsgerichte teamcultuur voor nodig. Hoe zorgt u dat de autonome leerkracht onderdeel uitmaakt van een teamcultuur waarin gezamenlijke ontwikkeling en innovatie vorm kan krijgen? We creëren tijdens deze leergang het fundament tot effectieve verandering: Passend leiderschap in een professionele teamcultuur. De leergang biedt praktisch en toepasbare methodieken die zowel het leiderschap als de professionele teamcultuur ontwikkelen. Woltring & Dair delen graag de ervaring in deze boeiende leergang.

Bekijk dit aanbod

ICM Coachingsopleiding

Je hebt de wens jezelf op professionele wijze te ontwikkelen tot coach. Wil je weten hoe je met succes de effectiviteit van anderen vergroot? Wil je de verschillende coachingstechnieken en -instrumenten effectief kunnen hanteren en weten hoe je anderen echt in beweging brengt? In deze complete en intensieve opleiding ontwikkel je je in 5 maanden tot professioneel coach. Je krijgt inzicht in je eigen kracht als coach en leert deze op natuurlijke wijze in te zetten.

Bekijk dit aanbod

Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken

De opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken is bedoeld om het kwaliteitsbeleid te verankeren in de school en daarbij gebruik te maken van het instrument (ParnasSys)| WMK-PO. Bij deze opleiding gaat het niet om een quick fix. Samen met de deelnemers focussen we drie jaar (10 modules) op het vormgeven aan kwaliteitsbeleid. Omdat WMK-PO steunt op de PDCA-cirkel van W. Edwards Deming, hebben we de opleiding vormgegeven aan de hand van de segmenten Plan – Do – Check – Study – Act – Respond. De opleiding richt zich op drie vragen: hoe zorg ik voor een (nog) betere school? Hoe zorg ik voor (nog) betere leraren en hoe zorg ik voor (nog) betere resultaten?

Bekijk dit aanbod

Strategisch Leiderschap

In aansluiting op relevante maatschappelijke ontwikkelingen verkennen we met elkaar hoe je als leidinggevende strategische keuzes kunt maken. De deelnemers gaan aan de slag met hun strategisch denken en handelen waarbij zij zich richten op het in onderlinge samenhang vormgeven aan de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering.
We bieden de deelnemers handvatten om vanuit ‘hogere orde denken’ en in scenario’s beslissingen te nemen.

Bekijk dit aanbod

Professioneel Coach Practitioner

De opleiding Professioneel Coach richt zich op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, vanuit verdieping, bezieling en zingeving. Naast alle praktische coachtools die je leert in te zetten in een coachtraject, onderga je zelf ook een persoonlijk ontwikkelingstraject. Doel is dat je aan het eind van deze opleiding zelfbewust en stevig in je schoenen staat als start bekwaam Professioneel Coach.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up