Selecteer een pagina

Aanbod dat 3 deelthema’s afdekt

Action Learning Practitioner

Deze intensieve tweedaagse training Action Learning Practitioner is voor deelnemers die meer willen weten en begrijpen van Action Learning, voor de schoolorganisatie op basis van Action Learning een verander- of leiderschapsprogramma willen maken, hun teams willen faciliteren in het oplossen van complexe problemen of overwegen de training action learning coach te gaan volgen.

Bekijk dit aanbod

Action Learning Coach

Wil jij leren om d.m.v. Action Learning een pro-actieve en duurzame bijdrage te leveren aan organisatieveranderingen, innovaties binnen je team te realiseren en tegelijk werken aan je persoonlijke effectiviteit? Tijdens de training leer je om via Action Learning teams te coachen, programma’s te organiseren en tegelijkertijd je persoonlijke vaardigheden aan te scherpen.

Bekijk dit aanbod

Module Organisatie Inrichten

In de module analyseert u vanuit verschillende invalshoeken uw eigen onderwijsorganisatie. De focus ligt daarbij op het analyseren van de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, de bedrijfsvoering en een analyse van de ouderbetrokkenheid als randvoorwaarden voor het leren. Op basis van deze analyse wordt een concreet (her)inrichtingsplan gemaakt voor de eigen schoolorganisatie.

Bekijk dit aanbod

Module Richting Geven

In deze module gaat u concreet aan de slag met een visieontwikkeling ten behoeve van uw eigen onderwijsorganisatie. U werkt aan een visiedocument, waarin u ofwel tot een integrale school- of bestuursvisie komt, ofwel een onderdeel van deze visie nader uitwerkt. Ook maakt u een kennisclip waarmee u de visie toegankelijk en communicabel maakt.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up