Aanbod dat 3 deelthema’s afdekt

Financieel management en goed bestuur

Omschrijving leergang Van schoolleiders wordt een voortdurende professionalisering gevraagd. In de leergang ‘Financieel management en goed bestuur’ wordt gewerkt vanuit twee hoofdthema’s: In relatie staan tot de omgeving: Omgaan met (demografische) ontwikkelingen Omgaan met het bestuur Omgaan met andere organisaties Regie en strategie: Bedrijfsvoering Inrichting van het onderwijs Organisatie van...

Bekijk dit aanbod

Onderzoek 2

Professionele schoolleiders kunnen aan anderen uitleggen wat zij in hun school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat daarvan is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Onderzoek geeft inzicht in gezichtspunten van collega’s, ouders, peers en andere organisaties. Dit is feedback waarmee verdere verbeteringen doorgevoerd...

Bekijk dit aanbod

Organisatie Inrichten

In deze module maakt u een analyse van uw eigen organisatie. Hierbij zijn van belang de organisatietypering (structuur, cultuur), beleid (visie, missie, innovatie, kwaliteitszorg /etc), personeel, resultaten, omgeving (politiek en bestuurlijk krachtenveld, netwerktheorieën), arbeidsomstandigheden, infrastructuur, resources (financiën, etc) en de maatschappelijke context. Op basis van deze...

Bekijk dit aanbod

Module Richting Geven

In deze module werkt u aan een visiedocument. In deze visie komt u tot een integrale school- of bestuursvisie, ofwel werkt u een onderdeel van deze visie nader uit. Hierbij is het hebben en ontwikkelen van een eigen visie, en het vermogen om deze visie te kunnen delen op een wijze die stakeholders motiveert en aanzet tot adaptie en/of mede uitdragen van die visie van grot belang. Het...

Bekijk dit aanbod

Module Onderzoek 1

Onderzoek 1 is een kennismakingsmodule rondom onderzoek. In deze module gaat u aan de slag met de vraag hoe onderzoek binnen de school kan bijdragen aan de schoolontwikkeling in de richting van een professionele leergemeenschap (PLG). Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van de onderzoekende houding van de schoolleider en zijn team in het kader van schoolontwikkeling. Door gedurende...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up