Aanbod dat 3 thema’s afdekt

Leidinggeven aan Leren

Als schoolleider geef je óók leiding aan leren. Zowel aan het leerproces van leerlingen als dat van docenten en medewerkers. Wat is jóuw visie hierop? Hoe creëer je een leerklimaat dat mensen uitnodigt en verleidt te leren? Dat ontdek je in deze opleiding. Dus, vanuit welke visie op leren en onderwijzen geef je richting aan die leerprocessen? In deze opleiding leer je de belangrijkste en meest...

Bekijk dit aanbod

Ontwikkeltraject Directeur IKC

Dit ontwikkeltraject is voor schoolleiders PO en managers kinderopvang die zich willen ontwikkelen tot Directeur Integraal Kindcentrum (IKC). Onderwijsorganisaties en de context waarbinnen zij opereren zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging. Denk aan politieke, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen. Goed kunnen anticiperen op een veranderende omgeving vraagt om een heldere,...

Bekijk dit aanbod

Leergang Ondernemend Leiderschap

School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen. Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze veranderingen...

Bekijk dit aanbod

Leergang interim-management; iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele...

Bekijk dit aanbod

Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind. Nieuwe instituten, projecten en procedures zijn ontstaan. Toch zie je nog vaak dat de versnippering van voorzieningen, met...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up