Aanbod dat 3 thema’s afdekt

Bovenschools en Meerscholen Directeur

Mensen die doorstromen van de functie van schooldirecteur naar bovenschoolse of meerscholendirecteur, ervaren dat het een totaal ander beroep wordt. In plaats van directe aansturing en dagelijkse leiding, zit er nu tijd, afstand en dikwijls ook een persoon tussen. Het is een proces van loslaten en sturen op hoofdlijnen. Maar ook: meer aandacht voor tactische en strategische activiteiten:...

Bekijk dit aanbod

Interim Management Onderwijs

Schoolbesturen en schooldirecties staan in toenemende mate onder zware druk. Het leiden van een professionele arbeidsorganisatie, verzwaarde eisen van de inspectie, het verantwoording moeten afleggen aan de samenleving, veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie, doorvoeren van bezuinigingen, samenwerken met ketenpartners en het versterken van de marktpositie zijn de meest voorkomende...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up