Selecteer een pagina

Aanbod dat 3 thema’s afdekt

Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)

In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind. Nieuwe instituten, projecten en procedures zijn ontstaan. Toch zie je nog vaak dat de versnippering van voorzieningen, met een incoherent profiel, de bureaucratische verantwoordingslast en het ontbreken van strategische keuzes tot inefficiëntie leiden. In deze leergang staat deze (ontwikkelings)vraag van het kind, het gezin en de buurt als maatschappelijke opdracht centraal.

Bekijk dit aanbod

Leergang interim-management; iets voor u?

IOok in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte aan heeft. De opleiding is ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau De Roo.

Bekijk dit aanbod

Leergang Ondernemend Leiderschap

Een school in een veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap. We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen. Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van de schoolleider. Onze opdracht is om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up