4.1 (demografische) ontwikkelingen

Leerarrangement directeur kindcentrum

Leid een kindcentrum met impact! Schoolleiders in onderwijs en managers in de kinderopvang hebben dezelfde droom: het beste voor kinderen creëren. Een kindcentrum maakt deel uit van een wijk of dorp en ook van een of meerdere organisaties. Zij zijn er in alle soorten en maten en organisaties geven daar hun eigen kleur aan. Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap....

Bekijk dit aanbod

Leergang Strategisch samenwerken aan het maatschappelijke opgave van de school

Als schoolleider heb je te maken met een veranderende context. We gaan steeds meer naar een netwerksamenleving waarin we lokaal met onze belanghebbenden en partners beleid bepalen en uitvoeren. Ofwel, samenwerken, dialoog en participatie zijn steeds meer een vast onderdeel van onze context en werk. Dat vraagt dat we ons zowel strategisch als dagelijks verbinden met onze omgeving. Dat we...

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan IKC ontwikkeling

Leergroep voor schoolleiders met ambitie! Heb je als schoolleider ambitie om – samen met een kinderopvangorganisatie -door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum? Dan is de leergroep Leidinggeven aan IKC ontwikkeling een mooie opstap. In vijf bijeenkomsten leer je een gezamenlijke visie centraal te stellen en in samenhang met diverse partners een ontwikkeltraject uit te denken en...

Bekijk dit aanbod

Ontwikkelen van personeel en organisatie

Globale opzet en inhoud Om het thema van deze leergang uit te werken is voor een bepaalde opbouw gekozen. Samengevat is de leergang in de volgende modulebijeenkomsten opgebouwd: Motiveren, leren en schoolontwikkeling Creatie van strategische doelen voor een professionele leeromgeving De schoolleider als ontwerper van ontwikkeling binnen de professionele leeromgeving Ontwikkelingen die van...

Bekijk dit aanbod

Financieel management en goed bestuur

Omschrijving leergang Van schoolleiders wordt een voortdurende professionalisering gevraagd. In de leergang ‘Financieel management en goed bestuur’ wordt gewerkt vanuit twee hoofdthema’s: In relatie staan tot de omgeving: Omgaan met (demografische) ontwikkelingen Omgaan met het bestuur Omgaan met andere organisaties Regie en strategie: Bedrijfsvoering Inrichting van het onderwijs Organisatie van...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up