Selecteer een pagina

5.2 En samenwerking

Kansen(on)gelijkheid

Aan de basis van dit thema ligt het vormgeven van een visie op omgaan met verschillen, om vervolgens die visie te vertalen naar de praktijk. Vanuit de theorie en onderzoek over hoe leerlingen leren, wordt er een analyse gemaakt van de eigen leerlingpopulatie in de school. Data speelt hierin een belangrijk rol. Er wordt daarna kritisch gekeken naar oplossingen zoals differentiëren en gepersonaliseerd leren om tot nieuwe organisatievormen te komen voor de eigen school.

Bekijk dit aanbod

Omgaan met verschillen

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt dat de schoolleider het meest leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Uw dagelijkse praktijk is daarom het uitgangspunt in de leergang.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up