2.2 HR-beleid

Leergang Stimulerend Beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s. Collega’s die een hoge mate van autonomie kennen in hun werk en verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid.  Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het...

Bekijk dit aanbod

Leerarrangement directeur kindcentrum

Leid een kindcentrum met impact! Schoolleiders in onderwijs en managers in de kinderopvang hebben dezelfde droom: het beste voor kinderen creëren. Een kindcentrum maakt deel uit van een wijk of dorp en ook van een of meerdere organisaties. Zij zijn er in alle soorten en maten en organisaties geven daar hun eigen kleur aan. Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap....

Bekijk dit aanbod

De Betere Basisschool

De Betere Basisschool verhoogt de opbrengsten en verbetert duurzaam de kwaliteit van de school. De prestaties van de kinderen worden beter en de school wordt effectiever. Dit wordt gerealiseerd door de school op basis van verantwoord verandermanagement zo planmatig te laten werken dat onderwijsvernieuwingen die u wilt aanbrengen goed geïmplementeerd worden en uw investeringen echt renderen. Het...

Bekijk dit aanbod

Ontwikkelen van personeel en organisatie

Globale opzet en inhoud Om het thema van deze leergang uit te werken is voor een bepaalde opbouw gekozen. Samengevat is de leergang in de volgende modulebijeenkomsten opgebouwd: Motiveren, leren en schoolontwikkeling Creatie van strategische doelen voor een professionele leeromgeving De schoolleider als ontwerper van ontwikkeling binnen de professionele leeromgeving Ontwikkelingen die van...

Bekijk dit aanbod

Duurzame inzetbaarheid, de kunst van zelf-regie

“Duurzame inzetbaarheid, de kunst van zelf-regie”. persoonlijk ontwikkeltraject voor leidinggevenden in het primair onderwijs “Leiderschap is eenzaam, jonglerend is het een co-creatief samen-spel”. Als directeur op een basisschool heb je anno 2017 veel ballen in de lucht te houden. In het belang van het pedagogische klimaat, het werkplezier, de vitaliteit van jouw team en de leerresultaten op...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up