Selecteer een pagina

5.3 In de klas

Data gebruiken als strategie voor beter onderwijs

De grootste hefboom voor het realiseren van hogere opbrengsten is het samen werken aan meetgestuurd onderwijs: data gebruiken als strategie voor betere lessen die leiden tot betere resultaten in de brede zin van het woord. In deze cursus nemen we de deelnemers mee in de grote voordelen van deze aanpak en we besteden aandacht aan de manier waarop je dit als leider in de school vorm kunt geven.

Bekijk dit aanbod

Professioneel beoordelaar

Als schoolleider ontwikkelt u zich voortdurend. U kunt kiezen voor formeel leren door deel te nemen aan een gecertificeerde opleiding. Elke andere manier waarop u zich ontwikkelt is via informeel leren. Het aantonen van de substantiële ontwikkeling die u binnen de verschillende professionaliseringsthema’s hebt doorgemaakt, organiseert u zelf. B&T valideert uw informeel leren zodat u deze leeropbrengsten kunt gebruiken bij het Schoolleidersregister PO voor herregistratie. Het valideringstraject van B&T voor informele leeropbrengsten heeft negen stappen.

Bekijk dit aanbod

Duiden in 4D

In de masterclass Duiden in 4D krijgen schoolleiders en intern begeleiders feedback op de ordening van data en het effectief analyseren en interpreteren en worden de vervolgstappen duidelijk, zodat helder wordt wat iedereen in de klas gaat doen.

Bekijk dit aanbod

Omgaan met verschillen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillen op klas-, team- en schoolniveau. De kennis en ervaringen die bij deze cursus aan bod komen helpen bij het leiding geven aan deze verschillen. Omgaan met verschillen is een belangrijk onderdeel in het hedendaags onderwijs. Mede dankzij de invoering van de wet op passend onderwijs, is het belang hiervan nog sterker geworden.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up