3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Training Interne Auditor

Training Interne Auditor (Speciaal) Onderwijs Het houden van interne audits is een belangrijke vorm van zelfevaluatie om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen, levert input voor verbetering en brengt de succesfactoren van de organisatie aan het licht. Het houden van interne audits is een verplicht onderdeel om te voldoen aan een kwaliteitsnorm zoals ISO...

Bekijk dit aanbod

Stuurkunst

Leidinggeven vraagt om vaardige stuurkunst van een leidinggevende, om lef je te begeven in een gebied waar de route van A naar B niet zonder meer vastligt, om geduld als het even niet gaat zoals gewenst, als het spannend is en er van alles bij jou neer wordt gelegd omdat het team er met elkaar niet uit meer komt. Bovendien vraagt leidinggeven dat je je eigen kwaliteiten en patronen kent en dat...

Bekijk dit aanbod

Projectmatig werken aan kwaliteitsverbetering

De speerpunten in deze opleiding zijn kwaliteitszorg, de PDCA-cyclus, de inspectie en het meetbaar maken van processen. Je leert de kennis en vaardigheden die je hierbij nodig hebt, terwijl je stapsgewijs en met een projectmatige opzet een verbetertraject leidt in jouw eigen organisatie in het kader van kwaliteitszorg. Je wordt daarbij gecoacht door de docent en medestudenten. Daarmee leer je de...

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan Leren

Als schoolleider geef je óók leiding aan leren. Zowel aan het leerproces van leerlingen als dat van docenten en medewerkers. Wat is jóuw visie hierop? Hoe creëer je een leerklimaat dat mensen uitnodigt en verleidt te leren? Dat ontdek je in deze opleiding. Dus, vanuit welke visie op leren en onderwijzen geef je richting aan die leerprocessen? In deze opleiding leer je de belangrijkste en meest...

Bekijk dit aanbod

Betekenisvol informeel leren

Informeel leren Bij informeel leren laat de schoolleider door leerervaringen uit de eigen praktijk zien dat hij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op de gekozen professionaliseringsthema’s of deelthema’s. Omdat schoolleiders deze manier van leren als waardevol ervaren, heeft het informeel leren een belangrijke plek binnen de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Onder de...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up