Selecteer een pagina

3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Leiding geven aan kwaliteitsdenken

In een modulair programma kijken we naar wat kwaliteitsdenken nu precies betekent, hoe hier vorm aangegeven kan worden. Belangrijk hierbij is het delen van de verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs met alle betrokkenen binnen de school. Om te komen tot kwaliteitsdenken gebruiken we professionele leergemeenschappen als fundament. Hierbij speelt de schoolleider een belangrijke rol, maar hoe doe je dat in de praktijk? De rol van de schoolleider komt elke module dag expliciet aan de orde.

Bekijk dit aanbod

Sturing geven aan kwaliteit in de klas

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zoals voor leerlingen geldt dat ze het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, geldt dat de schoolleider het meest leert door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Uw dagelijkse praktijk is daarom het uitgangspunt in de leergang.

Bekijk dit aanbod

Onderzoek in organisaties

Je wilt je kennis over onderzoeksmethodes binnen een organisatie verbreden en/of verdiepen. Je wilt ook graag meer weten over begrippen die een centrale rol spelen bij onderzoek. Literatuur wil je efficiënt selecteren en bovendien kritisch kunnen beoordelen.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up