Selecteer een pagina

6. Leidinggeven aan verandering

Filosofische Najaarsreeks voor bestuurders, managers en beleidsstrategen

U bent goed in uw vak. Mooi, maar let op! Dit is ook het moment waarop vastgeroeste denkpatronen zich ontwikkelen die een belemmering gaan vormen voor nieuwe oplossingen voor toekomstige problemen.
De Filosofische Najaarsreeks 2020 voor bestuurders en strategen helpt u onafhankelijker te oordelen, effectiever en bewuster te handelen en uw keuzes beter te onderbouwen vanuit verschillende perspectieven. Het verruimt uw denken, van vitaal belang voor de kwaliteit van uw beslissingen in uw werk en in uw leven.

Bekijk dit aanbod

Talentwaarderend werken aan verandering

Wat is er nu mooier dan een leergang die jou, je team en je school laat kennismaken met de actuele inzichten én opbrengsten van Talentwaarderend Werken, Talentwaarderend Leiderschap, Waarderend Onderzoeken en Progressiegericht Werken? Tijdens de leergang leer je ‘al doende’ de filosofie en diverse methodieken voor het doorvoeren van bottom-up veranderingsprocessen toe te passen.
We combineren klassieke methodes die hun waarde bewezen hebben met actuele inzichten, waar ook steeds meer wetenschappelijk bewijs voor is dat het werkt!

Bekijk dit aanbod

Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken

De opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken is bedoeld om het kwaliteitsbeleid te verankeren in de school en daarbij gebruik te maken van het instrument (ParnasSys)| WMK-PO. Bij deze opleiding gaat het niet om een quick fix. Samen met de deelnemers focussen we drie jaar (10 modules) op het vormgeven aan kwaliteitsbeleid. Omdat WMK-PO steunt op de PDCA-cirkel van W. Edwards Deming, hebben we de opleiding vormgegeven aan de hand van de segmenten Plan – Do – Check – Study – Act – Respond. De opleiding richt zich op drie vragen: hoe zorg ik voor een (nog) betere school? Hoe zorg ik voor (nog) betere leraren en hoe zorg ik voor (nog) betere resultaten?

Bekijk dit aanbod

Post HBO-opleiding interim schoolleider Primair Onderwijs

De opleiding is bedoeld voor ambitieuze professionals die:
– zich in 1 jaar willen ontwikkelen tot interim-schoolleider;
– zich willen ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer in de context van het onderwijs;
– krachtig leiding willen geven aan een organisatie waar verandering noodzakelijk is;
– mensen in de organisatie weer in hun kracht wil zetten;
– creativiteit willen inzetten en ontdekken binnen hun opdracht.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up