6. Leidinggeven aan verandering

Veranderen en Innoveren

Tijdens deze opleiding leid je in jouw eigen organisatie een verandering die twee of meer beleidsterreinen bestrijkt en waarbij ieder die bij de verandering is betrokken, ‘double loop’ leert. Een begrip waar we uiteraard in deze module ruim op in gaan. In double loop leren stellen we juist de doelen, onze normen en waarden, plannen of intenties ter discussie: Is dit wel het doel dat we willen...

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan Leren

Als schoolleider geef je óók leiding aan leren. Zowel aan het leerproces van leerlingen als dat van docenten en medewerkers. Wat is jóuw visie hierop? Hoe creëer je een leerklimaat dat mensen uitnodigt en verleidt te leren? Dat ontdek je in deze opleiding. Dus, vanuit welke visie op leren en onderwijzen geef je richting aan die leerprocessen? In deze opleiding leer je de belangrijkste en meest...

Bekijk dit aanbod

Betekenisvol informeel leren

Informeel leren Bij informeel leren laat de schoolleider door leerervaringen uit de eigen praktijk zien dat hij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op de gekozen professionaliseringsthema’s of deelthema’s. Omdat schoolleiders deze manier van leren als waardevol ervaren, heeft het informeel leren een belangrijke plek binnen de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Onder de...

Bekijk dit aanbod

Waardering Professionele Ontwikkeling

EVC Centrum Vigor Sinds 2000 is EVC Centrum Vigor actief als onafhankelijke EVC-aanbieder. De missie van Vigor is om mensen in hun kracht te zetten en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst vorm te geven. Vigor zet professionele beoordelaars in om alle ervaring en kennis van kandidaten in kaart te brengen. Waardering en validering van uw professionele ontwikkeling Wat is uw...

Bekijk dit aanbod

Leidinggevende IKC

Opleiding Leidinggevende Integraal Kind Centrum Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up