6. Leidinggeven aan verandering

Masterclass Professionele Schoolcultuur ‘Leidinggeven aan verandering’

Masterclass Professionele Schoolcultuur  ‘Leidinggeven aan verandering’. Deze zesdaagse masterclass gaat over het leidinggeven aan een verandering in je school waarbij de ontwikkeling van een professionele houding en professioneel gedrag de hoofdrol speelt. Blijvend veranderen: focus op koers en gedrag Scholen veranderen voortdurend. Dat is nodig vanwege veranderingen in de maatschappij, maar...

Bekijk dit aanbod

Opleiding Agile-lean teamcoaching

Teams begeleiden in hun groei naar een volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile en teamcoaching maar methode-overstijgend kunnen werken aansluitend bij wat een team te leren of ontwikkelen heeft. Die manier van begeleiden noemen we Agile-lean teamcoaching. Deze unieke opleiding is ontwikkeld aansluitend bij ontwikkelingen zoals...

Bekijk dit aanbod

œ Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling. Leiders die willen werken aan de transformatie in hun eigen organisatie, die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift ín en de transformatie ván het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het...

Bekijk dit aanbod

Assessment voor herregistratie

Validering van informeel leren Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de eigen school...

Bekijk dit aanbod

Leergang Teamflow voor Schoolleiders

Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Het is vaak lastig voor leerkrachten om naast hun hoofdtaak, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, snel en effectief in een gefocuste samenwerking ook nevenactiviteiten met elkaar op te pakken. Samenwerking kost hierdoor soms onnodig extra...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up