Master

Master leerroute Leadership in Education

Als leidinggevende in het onderwijs sta je voor de taak om te gaan met een uitdagende en complexe realiteit. Daarin heb je te maken met de belangen van verschillende actoren (waaronder overheid, bestuur, medewerkers, ouders, leerlingen, studenten, ketenpartners, werkveld en professionaliseringsinstituten). Hoe vind je samen met je medewerkers je weg in een zich continu ontwikkelend onderwijsveld...

Bekijk dit aanbod

Executive Master in Public and Non-Profit Management

Als manager of professional in het publieke domein vervult u meerdere rollen binnen de organisatie: u geeft uitvoering aan beleid in het kader van wet- en regelgeving, u geeft leiding aan uw team of afdeling, u werkt samen met andere partijen en met burgers in netwerken, u draagt bij aan een adequate governance en verantwoording, én u denkt na over de toekomst en hoe uw organisatie daarop is...

Bekijk dit aanbod

Master Leiderschap in Onderwijs (MLO)

Na het volgen van de Master MLO bent u als schoolleider in staat om op een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Vanuit een lange termijn visie en met een naar buiten gerichte blik weet u als ondernemende en innoverende leidinggevende uw onderwijsorganisatie verder te ontwikkelen. Over de opleiding Schaalvergroting, maatschappelijke...

Bekijk dit aanbod

Executive Master of Management and Organization

Als manager geeft u leiding binnen de stormachtige realiteit van alledag. Elke dag krijgt u nieuwe en complexe vraagstukken. Als Master of Management and Organization (MSc) heeft u een wetenschappelijke basis waar u altijd op kunt terugvallen. U vindt de oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen. Zo realiseert u op effectieve en ethische wijze vooruitgang voor uw organisatie en uw...

Bekijk dit aanbod

Organisatie, Cultuur en Management

Het executive masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. U krijgt inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up