Selecteer een pagina

4.2 Omgaan met andere organisaties

Verandermanagement

De leergang verandermanagement is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij interne veranderprocessen of verantwoordelijk zijn voor een veranderopdracht. De leergang bestaande uit 7 modules gegeven door kennisexperts en praktijkprofessionals biedt u in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. U leert een brug slaan tussen de theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én uw eigen rol als verandermanager. U leert vraagstukken te bezien vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkelt uw eigen visie op uw organisatievraagstuk.

Bekijk dit aanbod

Strategisch Leiderschap

De leergang Strategisch Leiderschap is geschikt voor leiders die een onderbouwde strategie willen ontwikkelen – daarvoor de voorwaarden willen creëren in hun organisatie en hun stakeholders willen inspireren en meenemen in deze koers. In 7 modules met uiteenlopende visies van kennisexperts en praktijkprofessionals, ontwikkelt u zich tot strategisch leider. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: conceptueel denken over de toekomst, strategie en waardecreatie, marktwerking en positionering, ondernemerschap en samenwerken en innovatie en business development.

Bekijk dit aanbod

Leiderschap in Onderwijsbestuur

De leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur bestaat uit vijf 2-daagse modules, 2 dagexcursies en reflectiemomenten verzorgd door kennisexperts en praktijkprofessionals. U leert een toekomstbestendige visie te ontwikkelen om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen op ‘goed onderwijs en goed bestuur’. Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn: richting geven aan de onderwijsorganisatie; innovatie in het onderwijs; de bestuurder als boegbeeld; verbinding en integratie, en uw positie in het krachtenveld waar u mee te maken heeft.

Bekijk dit aanbod

Bedrijfskunde en Leiderschap

De leergang Bedrijfskunde en Leiderschap is bedoeld voor leidinggevenden die behoefte hebben zich breder in alle organisatie aspecten en bedrijfskundige vakgebieden te verdiepen, zoals human resources, financiën, marketing en de samenhang daartussen. Met als doel weloverwogen en in lijn met de organisatiestrategie te kunnen handelen en een integrale blik op de organisatie te ontwikkelen. In de leergang wordt daarnaast aandacht besteed aan: business research (vooropgaan in vernieuwingsprocessen), innovatie en vernieuwing en toekomstgericht denken.

Bekijk dit aanbod

In relatie staan tot de omgeving

De positie van de school binnen de maatschappij en de omgeving is sterk aan het veranderen. De totstandkoming van doelen en (toekomstige) plannen voor een school worden steeds meer bepaald en uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden en externe organisaties. Dit vraagt van scholen om de omgeving van de school structureel te betrekken bij deze toekomstplannen en de dialoog aan te gaan met ouders, het bestuur en externe organisaties om zo samen te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up