4.3 Omgaan met het bestuur

School en omgeving

Deze opleiding gaat over de wisselwerking tussen de school(organisatie) en haar omgeving, waarbij strategie en besturing in samenhang centraal staat. Als schoolleider heb je een belangrijke rol in het verbinden van deze verschillende elementen en in het leidinggeven aan de (strategische) keuzes die hieruit voortkomen. Denk aan nabije factoren als de buurt, andere scholen in de omgeving,...

Bekijk dit aanbod

Waardering Professionele Ontwikkeling

EVC Centrum Vigor Sinds 2000 is EVC Centrum Vigor actief als onafhankelijke EVC-aanbieder. De missie van Vigor is om mensen in hun kracht te zetten en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun eigen toekomst vorm te geven. Vigor zet professionele beoordelaars in om alle ervaring en kennis van kandidaten in kaart te brengen. Waardering en validering van uw professionele ontwikkeling Wat is uw...

Bekijk dit aanbod

Ontvouw een verhaal dat ertoe doet! Leertraject Omgaan met de omgeving

Een echt verhaal overstijgt de waan van de dag en vertellen kunnen we in het onderwijs! Wat wil jij betekenen voor wie en waarom? Dit leertraject helpt je het echte verhaal van jouw school te ontvouwen aan alle betrokkenen en ze daarin mee te nemen. Het traject is in de praktijk ontwikkeld door leergemeenschap Meesters in dialoog, in samenwerking met Turnaround. Alles over dit traject vind je op...

Bekijk dit aanbod

Leidinggevende IKC

Opleiding Leidinggevende Integraal Kind Centrum Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch...

Bekijk dit aanbod

Valideren Informeel leren

Valideren van informeel leren Informeel leren gaat over leren in je eigen praktijk, ofwel je eigen ontwikkeling die in je dagelijks werk continu gaande is. Je hebt bijvoorbeeld in je school een verandering doorgevoerd, nieuw beleid geïnitieerd met het oog op de toekomst of je hebt een casus voorhanden waarin je samen hebt gewerkt met partners in de omgeving van jouw school. Dergelijke...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up