Selecteer een pagina

4.4 Omgaan met ouders

In relatie staan tot de omgeving

De positie van de school binnen de maatschappij en de omgeving is sterk aan het veranderen. De totstandkoming van doelen en (toekomstige) plannen voor een school worden steeds meer bepaald en uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden en externe organisaties. Dit vraagt van scholen om de omgeving van de school structureel te betrekken bij deze toekomstplannen en de dialoog aan te gaan met ouders, het bestuur en externe organisaties om zo samen te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Bekijk dit aanbod

Module In relatie staan tot de omgeving

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan.

Bekijk dit aanbod

De school als partner

Als schoolleider wil je verbonden zijn met de omgeving waar kinderen opgroeien. Je wilt daarin van betekenis zijn en zicht hebben op ontwikkelingen rond de school. Met deze cursus krijg je handvatten om nog beter invloed uit te oefenen op ontwikkelingen rond je school. Je ontdekt welke gevolgen dat heeft voor jouw leiderschapsstijl en hoe jij geloofwaardig leiding geeft aan jouw school die in relatie staat tot haar omgeving. Dit alles in het belang van de ontwikkeling van de leerling en de school. De volgende sub-thema’s komen aan de orde:
– Kwalificeren van stakeholders
– Relatie schooldirecteur – bestuur
– Omgaan met demografische ontwikkelingen
– Educatief partnerschap met ouders

Bekijk dit aanbod

Leergang Interim management in het Onderwijs

Via deze leergang scherpt u uw eigen profiel aan als interim leidinggevende en krijgt u beter zicht op het type opdrachten en vraagstukken waarvoor interim leidinggevenden worden gezocht. Door de duale opzet – u werkt tijdens deze leergang aan een interim-praktijkopdracht – verwerft u niet alleen nieuwe kennis en inzichten, maar brengt u die meteen ook in de praktijk. De leergang duurt 1,5 jaar.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up