4.4 Omgaan met ouders

Leerarrangement directeur kindcentrum

Leid een kindcentrum met impact! Schoolleiders in onderwijs en managers in de kinderopvang hebben dezelfde droom: het beste voor kinderen creëren. Een kindcentrum maakt deel uit van een wijk of dorp en ook van een of meerdere organisaties. Zij zijn er in alle soorten en maten en organisaties geven daar hun eigen kleur aan. Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap....

Bekijk dit aanbod

Leergang Strategisch samenwerken aan het maatschappelijke opgave van de school

Als schoolleider heb je te maken met een veranderende context. We gaan steeds meer naar een netwerksamenleving waarin we lokaal met onze belanghebbenden en partners beleid bepalen en uitvoeren. Ofwel, samenwerken, dialoog en participatie zijn steeds meer een vast onderdeel van onze context en werk. Dat vraagt dat we ons zowel strategisch als dagelijks verbinden met onze omgeving. Dat we...

Bekijk dit aanbod

Leidinggeven aan IKC ontwikkeling

Leergroep voor schoolleiders met ambitie! Heb je als schoolleider ambitie om – samen met een kinderopvangorganisatie -door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum? Dan is de leergroep Leidinggeven aan IKC ontwikkeling een mooie opstap. In vijf bijeenkomsten leer je een gezamenlijke visie centraal te stellen en in samenhang met diverse partners een ontwikkeltraject uit te denken en...

Bekijk dit aanbod

In relatie staan tot de omgeving

Scholen zijn geen eilanden in de maatschappij. Ze staan in verbinding met diverse sociale en maatschappelijke actoren in hun omgeving. Kinderen leren niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. Het is dan ook van belang dat de school is ingebed in die omgeving en in goed contact staat met ouders, buurt, voorzieningen voor kinderopvang, vervolgonderwijs en zorginstellingen. In deze module...

Bekijk dit aanbod

World Teacher schoolleider

Programmabeschrijving World Teacher – schoolleider Het Edukans programma World Teacher biedt schoolleiders de gelegenheid om – na een intensieve voorbereiding bestaande uit 3 trainingsdagen, het bestuderen van literatuur en het voorbereiden van workshops – 14 dagen intensief samen te werken met collega’s uit Kenia, Oeganda, Malawi, Ghana, Ethiopië, Suriname of India. Het project...

Bekijk dit aanbod
Scroll Up