Selecteer een pagina

4.4 Omgaan met ouders

Module In relatie staan tot de omgeving

Dit programma is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde door scholen ten gunste van het leerproces. In dit programma geven scholen en schoolleiders hun maatschappelijke strategie en verantwoording vorm om een duurzamere samenwerking met belanghebbenden aan te kunnen gaan.

Bekijk dit aanbod

De school als partner

Je wilt als schoolleider verbonden zijn met de omgeving waar kinderen opgroeien. Je wilt van betekenis zijn in die omgeving en zicht hebben op ontwikkelingen rond de school. Je wilt competenties verwerven om invloed te nemen op ontwikkelingen in de omgeving ten gunste van de ontwikkelingen van jouw leerling en de ambitie van de school. Wil je zo’n schoolleider zijn? Dan is de cursus School en Partner voor jou bedoeld.

Bekijk dit aanbod

Leergang Interim management in het Onderwijs

Via deze leergang scherpt u uw eigen profiel aan als interim leidinggevende en krijgt u beter zicht op het type opdrachten en vraagstukken waarvoor interim leidinggevenden worden gezocht. Door de duale opzet – u werkt tijdens deze leergang aan een interim-praktijkopdracht – verwerft u niet alleen nieuwe kennis en inzichten, maar brengt u die meteen ook in de praktijk. De leergang duurt 1,5 jaar.

Bekijk dit aanbod

Leergang Omgaan met ouders – Jaar 2

De Glans-techniek (2013) vormt de rode draad in dit programma. Deze techniek blijft zich verdiepen en ontwikkelen. Doordat we onze praktijkervaring met het trainen van ruim 190 scholen blijven combineren met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Dit uitgekiende train-de-trainer-programma is de routekaart naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid. Dat wil zeggen dat elke ouder elk jaar opnieuw succesvol betrokken is en blijft de bij schoolontwikkeling van zijn of haar kind.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up